Pressemøte: Presentasjon av årsresultat for 2005 og ny undersøkelse om øl og smugling

Oslo/ Bergen 8. mars 2006 Invitasjon til pressemøte: Presentasjon av årsresultat for 2005 og ny undersøkelse om øl og smugling Etter flere år med tøffe omstillinger, ble 2005 et av de beste på lenge for Hansa Borg Bryggerier AS. Minus er snudd til pluss, til tross for store strukturelle utfordringer for den norske delen av bryggerinæringen. Vi inviterer til uformelt pressemøte i Bergen og Oslo, der vi presenterer 2005-tallene. Her vil vi også legge frem resultatene av en helt ny spørreundersøkelse som blant annet avdekker nordmenns holdninger til smugling av øl. Dato: Mandag 13. mars 2006 Tid/sted: Bergen: 09.00, Kokstaddalen 3, Hansa Borgs’ hovedkontor Oslo: 13.30, Bar1, Stranden 1 (vis-a-vis Latter) , Aker Brygge Regnskapstall, fakta om undersøkelsen og annen relevant informasjon er samlet i den første utgaven av Hansa Borg-rapporten, som vi også presenterer samme dag. Rapporten er en enkel faktasamling som vi håper kan være til nytte for opplysning, inspirasjon og som kildemateriale. Adm. dir. Lars A. Midtgaard vil være tilstede. Det blir enkel servering og forfriskninger. Kontaktinformasjon: · Lars A. Midtgaard, telefon 91 35 50 50 · Lisbeth Hope Frugård, telefon 90 14 12 90 · For påmelding, kontakt Karin Berland, telefon 91 68 23 35, karin.berland@hansa.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=192561&fn=wkr0007.pdf

Abonner

Dokumenter og linker