Tidenes sommerøl-salg for Hansa Borg Bryggerier: Sterk resultatvekst - tross økte råvarekostnader

Hansa Borg Bryggerier leverte sterke regnskapstall i første halvår for 2008. Dette til tross for en markant økning i råvareprisene. Halvårsresultatet er nesten doblet i forhold til året før og sommermånedene har vært tidenes beste for bryggeriet.

Pressemelding
Bergen, 3. september 2008


- Dette er et godt resultat for oss. Det er svært tilfredsstillende at vi vokser såpass sterkt i en periode der vi har måttet øke prisene som følge av prisoppgangen i råvaremarkedene. Det viser hvor bunnsolid våre norske, regionalt baserte merker står. I tillegg ser vi at effektiviseringstiltakene vi gjennomførte i fjor, og så langt i år, har gitt en positiv effekt, sier Lars A. Midtgaard, administrerende direktør i Hansa Borg Bryggerier, som blant annet står bak merkevarer som Hansa, Borg, CB, Grevens Cider og Olden.

Kraftig vekst i markedsandeler
Samlede driftsinntekter i første halvår var 584 millioner kroner, noe som er en forbedring på 76 millioner kroner fra samme periode i fjor. Ser man på ølmarkedet isolert, viser tall fra Bryggeri- og Drikkevareforeningen at Hansa Borg har hatt en volumfremgang på 2,9 prosent i årets seks første måneder, mens totalmarkedet bare har vokst 0,7 prosent.

I juli måned økte markedet med 10,4 % i volum, mens Hansa Borg økte med hele 19, 1 %. Selskapet har dermed lagt bak seg den beste ølsommeren noensinne.
- Tallene viser at det er Hansa Borg som alene står for nesten 70 % av veksten i ølmarkedet hittil i år. Vi skal imidlertid ikke hvile på laurbærene. Arbeidet med effektiviseringstiltak fortsetter, og vi er nødt til å fortsette veksten og øke lønnsomheten ytterligere fremover, sier Midtgaard.

Må tjene mer – innsatsfaktorer fortsetter å stige
I likhet med i 2007 har prisveksten på råvarer fortsatt. Dette har ført til økte varekostnader for selskapet, og samtidig har kostnadene til transport og lønn steget vesentlig.

– Våre viktigste merkevarer har eksistert i 150 år, og for å sikre disse i den tøffe konkurransen fremover, er vi nødt til å øke inntjeningen ytterligere. Kraftig prisvekst for innsatsfaktorer, kombinert med sterk konkurranse fra utenlandske aktører, gjør det stadig mer utfordrende å manøvrere virksomheten. På sikt må driftsmarginen dobles for at vi også fremover skal være et solid norsk alternativ, fremhever Midtgaard.


Hansa Borg Bryggerier AS resultat første halvår (konsern)

Beløp i hele 1000 1.H 2008 1.H 2007 Endring
Salgsinntekter 1 348 578 1 227 047 9,9 %
Særavgifter til staten -765 115 -719 830 6,3 %
Driftsinntekter 583 463 507 218 13,5 %
Driftsresultat (EBIT) 34 182 23 438 45,8 %
Resultat før skattekostnad 32 932 16 705 97,1 %For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt:
Lars A. Midtgaard, administrerende direktør Hansa Borg Bryggerier, mob. + 47 91 35 50 50