Hellik Teigen AS kjøper seg inn i rivingsspesialisten PeWe Entreprenør AS

(Hokksund, 21. juli 2009) Hellik Teigen AS ervervet den 7. juli 50 % av aksjene i PeWe Holding AS, som igjen eier 100 % av PeWe Entreprenør AS. PeWe ble etablert i 1970 og er et av de firmaer som har drevet lengst med riving som hovedsatsningsområde i Norge. Selskapet har en arbeidsstyrke på 40 personer, og utfører blant annet meget kompliserte miljøtekniske og rivingstekniske arbeider.

De to aktive eierne i PeWe, Jørn Nordkvelde og Oddvar Steinsholt blir sittende med 50 % av aksjene i selskapet etter transaksjonen hvor Hellik Teigen AS har kjøpt 50 %. Hellik Teigen AS har kjøpt samtlige aksjer tidligere eiet av de finansielle investorer MG Equity Partners AS. Det blir ingen endringer i ansettelses- eller ansvarsforhold verken for eierne eller øvrige ansatte. - Denne transaksjonen styrker PeWe sin posisjon i markedet gjennom ett aktivt eierskap fra ett selskap de har samarbeidet med i mange år. HT og PeWe ser synergier i samarbeidet ikke bare gjennom felles prosjekter, men også gjennom felles utnyttelse av de to selskapenes maskinpark, kunderelasjoner og kunnskap, sier Ring Tore Teigen administrerende direktør i Hellik Teigen AS. - Vi ser store fordeler ved å erstatte en ren finansiell investor med en operasjonell og industriell investor. Det allerede eksisterende samarbeidet med Hellik Teigen AS vil styrkes og utvides til beste for begge selskaper, deres kunder og ansatte, sier daglig leder Oddvar Steinsholt i PeWe Entreprenør AS. For mer informasjon: Ta kontakt med Ring Tore Teigen på tlf. 414 46 000 eller Oddvar Steinsholt på tlf. 35 51 64 00 Web: Om HT: www.hellik-teigen.no Om PeWe: www.pewe.no

Abonner

Dokumenter og linker