205 millioner Extra-kroner til det frivillige Helse-Norge

Pressemelding Sperrefrist tirsdag 23. november 205 millioner Extra-kroner til det frivillige Helse-Norge TV-spillet Extra er fortsatt like populært. I år skal det fordeles et overskudd på hele 205 millioner. Som eier av Extra-spillet har Helse og Rehabilitering gleden av å dele ut disse friske kronene til frivillige organisasjoner i Helse-Norge. Tirsdag 23. november kl. 11.00 offentliggjøres fordelingen av årets Extra-midler på Folkets Hus i Oslo 129 frivillige og funksjonshemmedes organisasjoner mottar midler til 642 prosjekter Gjennomsnittlig får hvert prosjekt nær 290 000 kroner Over 50 millioner kroner går til 175 prosjekter for barn og unge Over 60 millioner kroner går til 246 tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Nær 30 millioner kroner går til psykiske lidelser Over 40 millioner kroner går til tiltak for bedrede levekår Rådet for psykisk helse, Kreftforeningen og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke er årets tre største mottakere En av fire søknader får Extra-midler Extra-midlene går til forebygging, rehabilitering og forskning Se oversikt over alle prosjektene på www.helseogrehab.no Extra-midler for åttende gang - Det er svært gledelig at så mange spiller Extra-spillet på NRK1. Overskuddet går til prosjekter i regi av de frivillige organisasjonene i Norge med helse som formål. Generalsekretær Anne-Kari Holm i Helse og Rehabilitering er strålende fornøyd med resultatet. Den er den åttende gangen hun deler ut Extra-midler. Disse midlene har blitt en av de viktigste finansieringskildene for det frivillige organisasjonslivet i Norge. - I år var det mange og velformulerte søknader innenfor forebygging, rehabilitering og forskning. Organisasjons-Norge har forstått at det er friske penger å hente til å realisere gode ideer innen helsebringende prosjekter. Jeg er spesielt glad for at drøye 40 millioner kroner går til tiltak for bedrede levekår over hele landet, sier generalsekretær Anne-Kari Holm som gleder seg til årets høydepunkt; Extra-tildelingen 2004. Årets organisasjonsvinner Rådet for psykisk helse er årets vinner med en tildeling til 45 prosjekter totalt og mottar bortimot 16 millioner kroner. Kreftforeningen er nummer to med drøye 11 millioner kroner. Mens Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke får drøye 10 millioner i prosjektstøtte. Største og minste prosjekt Alternativ til Vold får årets største tildeling til et enkelt prosjekt. Hele 1761 000 kroner går til "Familievold og etnisitet" som er et aktivt intervensjonsprosjekt for å motvirke og forebygge vold mot kvinner. - Dette er viktig arbeid, sier generalsekretæren som understreker at det er et bevisst mål for Helse og Rehabilitering å løfte frem mangfoldet i det frivillige Organisasjons-Norge. - Hos oss skal det også være plass til de små, men gode prosjektene, de som gjør hverdagen enklere for folk som sliter, sier Anne-Kari Holm. Årets minste bevilgning på 5000 kroner, går til prosjektet "Kunnskap som forebygging" i regi av Mental Helse, avdeling Kongsberg. For informasjon kontakt: Generalsekretær Anne-Kari Holm, tlf 22 40 53 73, mob 908 20 995 Informasjonsleder Ida Scheie, tlf 22 40 53 80, mob 926 82 926 Mer informasjon finner du på www.helseogrehab.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=52176&fn=wkr0001.pdf PM Akershus med vedlegg http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=52176&fn=wkr0002.pdf PM Aust-Agder med vedlegg http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=52176&fn=wkr0003.pdf PM Buskerud med vedlegg http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=52176&fn=wkr0004.pdf PM Finnmark med vedlegg http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=52176&fn=wkr0005.pdf PM Hedmark med vedlegg http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=52176&fn=wkr0006.pdf PM Hordaland med vedlegg http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=52176&fn=wkr0007.pdf PM Møre og Romsdal med vedlegg http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=52176&fn=wkr0008.pdf PM Nordland med vedlegg http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=52176&fn=wkr0009.pdf PM Nord-Trøndelag med vedlegg http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=52176&fn=wkr0010.pdf PM Oppland med vedlegg http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=52176&fn=wkr0011.pdf PM Oslo med vedlegg http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=52176&fn=wkr0012.pdf PM Rogaland med vedlegg http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=52176&fn=wkr0013.pdf PM Sogn og Fjordane med vedlegg http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=52176&fn=wkr0014.pdf PM Sør-Trøndelag med vedlegg http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=52176&fn=wkr0015.pdf PM Telemark med vedlegg http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=52176&fn=wkr0016.pdf PM Troms med vedlegg http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=52176&fn=wkr0017.pdf PM Vest-Agder med vedlegg http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=52176&fn=wkr0018.pdf PM Vestfold med vedlegg http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=52176&fn=wkr0019.pdf PM Østfold med vedlegg http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=161&lang=NO Tirsdag er Extra-dag! Overskuddet fra Extra-spillet sildrer over det frivillige Helse-Norge, sier generalsekretær Anne-Kari Holm i Helse og Rehabilitering og Extra-sendingens programleder Elin Stokkenes.