I løpet av 10 år har vi delt ut 12,6 millioner EXTRA-kroner til helse i Finnmark! I år deler vi ut 857 000 kroner


I løpet av 10 år har vi delt ut 12,6 millioner
EXTRA-kroner til helse i Finnmark!
I år deler vi ut 857 000 kroner
20. november 2006

TV-spillet Extra, som går på NRK på tirsdagskveldene, feirer i år ti års-jubileum.
Som eier av Extra-spillet har Helse og Rehabilitering hatt gleden av å dele ut nesten 2 milliarder kroner fra spillets overskudd til frivillige organisasjoner som jobber med helse. Extra-midlene går til prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning.

21. november offentliggjøres årets utdeling på hele 188 millioner kroner på landsbasis.
De frivillige organisasjonene i Finnmark får 857 000 kroner fordelt på 7 prosjekter fra årets Extra-midler, sier generalsekretær Anne-Kari Holm i Helse og Rehabilitering.
Dette er prosjekter som bare foregår i Finnmark. Fylket er også med i en rekke prosjekter som går på tvers av fylkesgrensene. Disse midlene kommer i tillegg.
Se liste over alle prosjektene i Finnmark i vedlegget.
NB: Listen må ikke offentliggjøres før 21.11. kl.12. Det er likevel tillatt å kontakte enkeltprosjekter før denne tid for å forberede saker.

Selvmordsforebygging blant barn og unge
Mental Helse har fått 360 000 kroner til et prosjekt de har kalt ”Åpenhet og nærhet”. Prosjektet handler om å forebygge selvmord blant barn og unge i Tana.

Tursti i Øksfjord
Norske Kvinners Sanitetsforening skal lage rullestoladkomst til Vassdalsvannet. Til dette har de fått 181 000 kroner.


Landsomfattende tall
· I år deles det ut 188 millioner kroner
· I løpet av ti år, har det vært delt ut nesten 2 milliarder kroner
· Pengene er i år fordelt på 558 prosjekter drevet av 95 organisasjoner.
· Gjennomsnittlig tildeling er på 306.000 kroner.
· Prosjekter fra alle landets 19 fylker får midler i 2006.
· Totalt blir 23 % av nye prosjektsøknader innvilget
· 28 millioner kroner går til psykiske lidelser
· 53 millioner kroner går til tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende
· 37 millioner kroner går til tiltak for bedrede levekår
· Se oversikt over alle prosjektene på www.helseogrehab.no

For informasjon kontakt:
Generalsekretær Anne-Kari Holm, tlf. 22405373/90820995,
e-post: anne-kari.holm@helseogrehab.no
Informasjonsleder Kristin Bockelie, tlf. 22405380/90584445,
e-post: kristin.bockelie@helseogrehab.no
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=325326&fn=wkr0001.xls Finnmark prosjekter 2006
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=18195&lang=NO GIR 188 MILLIONER TIL HELSE: Styret i Helse og Rehabilitering gleder seg over å kunne dele ut årets overskudd fra Extra-spillet. Her avbildet på prosjektbesøk ved Fontenehuset i Oslo. Fra venstre: Anne-Kari Holm - Helse og Rehabilitering, Svein Grindstad - MS-forbundet, Styreleder Gunnar Haugsveen - Norges Blindeforbund, Anisa Engeseth - Kreftforeningen, Siri Meland - Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund, Øivind Fegth Knutsen - Innsamlingskontrollen, Pål Johansen - NAAF, Vidar G. Wilberg - Nasjonalforeningen for folkehelsen, Marianne Ween - FFO.

Kontakter

  • Helse og Rehabilitering
    . . .

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker