I løpet av 10 år har vi delt ut 24,57 millioner EXTRA-kroner til helse i Telemark! I år deler vi ut 3,97 millioner.


I løpet av 10 år har vi delt ut 24,57 millioner
EXTRA-kroner til helse i Telemark!
I år deler vi ut 3,97 millioner.
20. november 2006

TV-spillet Extra, som går på NRK på tirsdagskveldene, feirer i år ti års-jubileum.
Som eier av Extra-spillet har Helse og Rehabilitering hatt gleden av å dele ut nesten 2 milliarder kroner fra spillets overskudd til frivillige organisasjoner som jobber med helse. Extra-midlene går til prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning.

21. november offentliggjøres årets utdeling på hele 188 millioner kroner på landsbasis.
De frivillige organisasjonene i Telemark får 3,97 millioner fordelt på 7 prosjekter fra årets Extra-midler, sier generalsekretær Anne-Kari Holm i Helse og Rehabilitering.
Dette er prosjekter som bare foregår i Telemark. Fylket er også med i en rekke prosjekter som går på tvers av fylkesgrensene. Disse midlene kommer i tillegg.

Se liste over alle prosjektene i Telemark i vedlegget.
NB: Listen må ikke offentliggjøres før 21.11. kl.12. Det er likevel tillatt å kontakte enkeltprosjekter før denne tid for å forberede saker.

Stridsklev varmtvannsbasseng
Desidert størst av alle prosjektene i Telemark – og faktisk også største bevilgning på landsbasis – er Stridsklev varmtvannsbasseng i Porsgrunn. 2 millioner er bevilget i år, og det er søkt for ytterligere 1,5 million for neste år, som vil bli innvilget hvis alt går etter planen. Det er Norsk Revmatikerforbund som har søkt om og fått midler til bassenget, som skal være et tilbud først og fremst til revmatikere og andre funksjonshemmede.


Landsomfattende tall
· I år deles det ut 188 millioner kroner
· I løpet av ti år, har det vært delt ut nesten 2 milliarder kroner
· Pengene er i år fordelt på 558 prosjekter drevet av 95 organisasjoner.
· Gjennomsnittlig tildeling er på 306.000 kroner.
· Prosjekter fra alle landets 19 fylker får midler i 2006.
· Totalt blir 23 % av nye prosjektsøknader innvilget
· 28 millioner kroner går til psykiske lidelser
· 53 millioner kroner går til tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende
· 37 millioner kroner går til tiltak for bedrede levekår
· Se oversikt over alle prosjektene på www.helseogrehab.no

For informasjon kontakt:
Generalsekretær Anne-Kari Holm, tlf. 22405373/90820995,
e-post: anne-kari.holm@helseogrehab.no
Informasjonsleder Kristin Bockelie, tlf. 22405380/90584445,
e-post: kristin.bockelie@helseogrehab.no
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=325400&fn=wkr0001.xls Telemark prosjekter 2006
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=18210&lang=NO GIR 188 MILLIONER TIL HELSE: Styret i Helse og Rehabilitering gleder seg over å kunne dele ut årets overskudd fra Extra-spillet. Her avbildet på prosjektbesøk ved Fontenehuset i Oslo. Fra venstre: Anne-Kari Holm - Helse og Rehabilitering, Svein Grindstad - MS-forbundet, Styreleder Gunnar Haugsveen - Norges Blindeforbund, Anisa Engeseth - Kreftforeningen, Siri Meland - Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund, Øivind Fegth Knutsen - Innsamlingskontrollen, Pål Johansen - NAAF, Vidar G. Wilberg - Nasjonalforeningen for folkehelsen, Marianne Ween - FFO.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker