Presseinvitasjon: Tre millioner til overvektige barn

Presseinvitasjon TV-spillet Extra er fortsatt like populært. I år skal det fordeles et overskudd på hele 205 millioner kroner. Som eier av Extra-spillet har Helse og Rehabilitering gleden av å dele ut disse friske kronene til frivillige organisasjoner i Helse-Norge. Tirsdag 23. november offentliggjøres tildelingen av årets Extra-midler på Folkets Hus store sal i Oslo. Arrangementet starter kl. 11.00, mens selve offentliggjøringen av Extra-midlene skjer kl.13.00. "Ung og Tung" Under årets Extra-tildeling skal det deles ut midler til 642 prosjekter i regi av 129 frivillige organisasjoner. - Et tungt satsingsområde i årets tildeling er barn og overvekt. Dette sier generalsekretær Anne-Kari Holm i Helse og Rehabilitering som kan røpe at tre prosjekter til sammen får i overkant av tre millioner kroner. Disse prosjektene er "Stor og Sterk" fra Norske Kvinners Sanitetsforening, et tilbud til barn og deres foreldre på Ullevål universitetssykehus. 70-80 barn og deres familier skal følges tett gjennom flere år. Målet er å forebygge de psykiske og fysiske skadevirkningene som er assosiert med overvekt, som for eksempel diabetes 2 og hjerte- og karsykdommer. Prosjektet "Ung og Tung", der overvektige barn på ved sykehuset i Østfold skal behandles. Landforeningen for overvekt står bak en tverrfaglig samarbeidsmodell mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det siste prosjektet heter "Behandling av overvekt/fedme hos barn" på Ahus universitetssykehus som også Sanitetskvinnene står bak . Der skal de lage en overordnet modell for behandling av overvekt, samt utvikle et kompetansesenter på temaet. - Overvektige barn er et økende helseproblem i hele den vestlige verden. Ved å gi midler de til disse tre viktige prosjektene, ønsker vi å være med på å sette fokus på og bidra til at kunnskapen økes på overvekt hos barn og unge, sier generalsekretær Anne-Kari Holm. For informasjon kontakt: Generalsekretær Anne-Kari Holm, tlf 22 40 53 73, mob 908 20 995 Informasjonsleder Ida Scheie, tlf 22 40 53 80, mob 926 82 926 Mer informasjon finner du på www.helseogrehab.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no