Betydelig økning i inntjening og lønnsomhet:  Henkel rapporterer et sterkt resultat i tredje kvartal

  • Solid organisk salgsvekst på 4,2 %
  • Salget påvirket av valutakurseffekter: 4 184 millioner euro (-2,6 %)
  • Justert driftsresultat: + 6,5 % til 672 millioner euro
  • Justert EBIT-margin: +1,4 prosentpoeng til 16,1 %
  • Aksjekursen er verdijustert på nytt med en tosifret vekst: +11,1 % *
  • Sterk organisk salgsvekst i voksende markeder

Düsseldorf – "Til tross for et stadig mer utfordrende marked, fortsatte Henkels sterke resultater i tredje kvartal, og var i stand til å akselerere den organiske veksten kvartal for kvartal i 2013. Vi har økt inntjeningen og lønnsomheten betydelig, med en EBIT-margin på over 16 prosent for første gang," sier adm. direktør i Henkel Kasper Rørsted. "Vi oppnådde en solid organisk salgsvekst med bidrag fra alle våre bransjer og regioner. De framvoksende markedene viste igjen en spesielt dynamisk utvikling. Men valutakurseffekter påvirket det rapporterte salget negativt."

Når det gjelder resten av året, sier Rørsted: “- Det økonomiske klimaet vil fortsatt være vanskelig. Derfor vil vi fortsette å tilpasse våre prosesser og strukturer for å ytterligere forbedre vår fleksibilitet og effektivitet i dette endrende markedsmiljøet."

* Ved bruk av IAS 19 på foregående kvartal, utgjør veksten 13,4 prosent.

 2013 retningslinjer bekreftet – høyere margin forventes

"Som tidligere nevnt, forventer vi at den organiske salgsveksten skal være mellom 3 og 5 prosent i hele regnskapsåret og har justert resultatet per prioritert aksje (EPS) til å øke med ca. 10 prosent. For vår justerte EBIT-margin, hever vi vår prognose fra ca. 14,5 prosent til ca. 15 prosent,” sier Kasper Rørsted.

Salgs- og inntjeningsresultater i andre kvartal av 2013

Henkel genererte en omsetning på 4 184 millioner euro i tredje kvartal 2013. Dette var lavere enn tidligere år på grunn av negative valutaeffekter som utgjør 6,7 prosent. Nominelt ble salget redusert med 2,6 prosent. Organisk salgsvekst, som ekskluderer effekten av valuta og oppkjøp/nedsalg, oppnådde solide 4,2 prosent, med bidrag fra alle bransjer.

Vask og rengjøring kunne notere en solid organisk salgsvekst på 5,5 prosent. Skjønnhetspleie oppnådde en solid organisk vekst på 3,1 prosent. Limteknologier registrerte også en solid vekst med et organisk salg som økte med 4,2 prosent sammenlignet med samme kvartal foregående år.

Etter beregning av engangsinntekter, engangskostnader og omorganiseringskostnader, økte justert driftsresultat med 6,5 prosent fra 631 millioner euro til 672 millioner euro, der alle tre forretningsområder bidro. Rapportert driftsresultat (EBIT) var på 649 millioner euro sammenlignet med 586 millioner euro i andre kvartal av 2012.

Justert fortjenestemargin (EBIT-margin) økte med 1,4 prosentpoeng fra 14,7 prosent til 16,1 prosent. Rapportert salgsutbytte var på 15,5 prosent, jevnført med 13,6 prosent i kvartalet året før.

Henkels økonomiske resultat ble forbedret med 27 millioner euro til -25 millioner euro, først og fremst på grunn av en sterkere netto økonomisk posisjon og et bedret resultat fra aktiviteter innen valutaforsikring. Skatteprosenten var på 24,8 prosent sammenlignet med 24,7 prosent i kvartalet året før.

Utsiktene for Henkel-konsernet i 2013

Henkel forventer å generere en organisk salgsvekst på mellom 3 og 5 prosent i regnskapsåret 2013. Selskapet er overbevist om at alle bransjer vil vokse innenfor dette området. Henkel spesifiserer sin forventning på avkastning på salg (EBIT) fra ca. 14,5 prosent til omlag 15 prosent (2012: 14,1 prosent), og forutsetter at alle bransjer vil bidra til en økning sammenlignet til året før. Henkel forventer en ytterligere økning i justert resultat per foretrukne aksje på omlag 10 prosent (2012: 3,70 euro).

Dette er en kortere versjon av en lengre pressemelding som er tilgjengelig på engelsk i vår pressemappe. Rapporten for tredje kvartal 2013 og annen informasjon med nedlastbart materiale og enke til telekonferanseoverføringen finner du i vår pressemappe på Internett:
http://www.henkel.com/press/2013-11-12-publication-report-q3-2013-43282.htm

For mer informasjon, kontakt:
Marie von Satzger, Corporate Communications Manager, Henkel Norden
E-post: marie.von-satzger@henkel.com
Telefon: +46 0 480 76 11

Om oss

Henkel driver virksomhet over hele verden med ledende varemerker og teknologier innen tre bedriftsområder:Beauty Care, vask og husholdningsrengjøring samt lim, tetting og overflatebehandling. Selskapet ble grunnlagt i 1876 og har i dag en markedsledende posisjon, både på konsumentområdet og i industrien med velkjende varmerker som Schwarzkopf, Barnängen Loctite og Pattex. Henkel har ca. 47000 ansatte, og rapporterte i 2012 en omsetning på 16 510 millioner euro og en gevinst på 2 335 millioner euro. Henkel er notert på den tyske børsen DAX. Henkel Norden har ca. 430 medarbeidere og omsatte 207,6 millioner euro i 2012.

Dokumenter og linker