Gode resultater i et utfordrende miljø

  • Salgsøkning på 0,4 % til 16.428 millioner Euro (organisk: + 3,4 %)
  • Driftsoverskudd*: +2,9 % til 2.588 millioner Euro
  • EBIT-margin*: +0,4 prosentpoeng til 15,8 %
  • Resultat per preferanseaksje* (EPS): +7,6 % til 4,38 Euro
  • Foreslått utbytte: +7,4 % til 1,31 Euro per preferanseaksje

Düsseldorf – “2014 var et suksessrikt år for Henkel. I et utfordrende markedsmiljø preget av sterk konkurranse nådde vi våre økonomiske må og hadde god framgang i implementeringen av vår strategi 2016," sa Henkels CEO Kasper Rorsted. "Alle de tre forretningsenhetene bidro med lønnsom organisk vekst til vårt gode resultat.Vekstmarkedene var nok en gang de viktigste vekstdriverne for Henkel med en svært sterk organisk salgsvekst på nesten 8 prosent. Men også i de modne markedene økte salget noe."

På bakgrunn av regnskapsåret 2015 sa Rorsted: “Det økonomiske miljøet forblir utfordrende og svært volatilt. På grunn av den pågående konflikten mellom Russland og Ukraina forventer vi stagnasjon i Øst-Europa i 2015 så vel som ytterligere press på den russiske økonomien og valutaen. Vi vil fortsette å tilpasse våre prosesser og strukturer for å gjøre oss mer fleksible og effektive. Vi er fokusert på å implementere strategien vår for å nå våre ambisiøse økonomiske mål for 2016."

* Juster for engangskostnader/-inntekter og restruktureringskostnader

Utsikter for 2015:

“For hele regnskapsåret 2015 forventer vi en organisk vekst på 3-5 prosent. Vi forventer at vår justerte EBIT-margin vil stige til om lag 16 prosent og at det justerte resultatet per aksje vil øke til om lag 10 prosent,” sa Rorsted da han oppsummerte de finansielle målene for 2015.

Salgs- og resultatutvikling 2014

Med 16.428 millioner Euro ble salget i regnskapsåret litt høyere enn året før.Justert for de negative virkningene av valutakursene på 4,0 prosent økte salget med 4,4 prosent. Det organiske salget, som ikke omfatter virkningen av valutakursene og oppkjøp/salg, viste en solid 4,3 prosents økning.

Alle forretningsenhetene kan vise til solid organisk salgsvekst og økte markedsandeler i sine relevante markeder.Forretningsenheten Laundry & Home Care oppnådde en organisk salgsvekst på 4,6 prosent. Salget i forretningsenheten Beauty Care vokste organisk med 2,0 prosent og forretningsenheten Adhesive Technologies kunne registrere en organisk salgsvekst på 3,7 prosent.

Utsiktene for Henkel Group i 2015

Henkel forventer å generere en organisk salgsvekst på 3 til 5 prosent i regnskapsåret 2015. Henkel forventer at forretningsenhetene Adhesive Technologies og Laundry & Home Care hver vil generere organisk salgsvekst i denne størrelsesordenen. I forretningsenheten Beauty Care forventer Henkel en vekst på om lag 2 prosent. I tillegg forventer Henkel stabil utvikling i salgsandelen i vekstmarkedene. Sammenliknet med 2014-tallene forventer Henkel at det justerte driftsresultatet (EBIT) vil stige til om lag 16 prosent og en økning i justert resultat per aksje på om lag 10 prosent.

Dette dokumentet inneholder fremadskuende uttalelser som er basert på dagens estimater og forutsetninger foretatt av konsernledelsen i Henkel AG & Co KGaA. KGaA. Fremadskuende uttalelser er preget av bruk av ord som forventet, tenkt, planlagt, forutsi, anta, tro, estimat, forutse, prognose o.l. formuleringer. Slike redegjørelser skal ikke forstås som garantier om at dette faktisk vil skje. Framtidige resultater og faktiske resultater oppnådd av Henkel AG & Co.  KGaA og selskapets tilknyttede selskaper er avhengig av en rekke risikofaktorer og usikkerhetsmomenter og kan derfor avvike betydelig fra alle uttalelser om framtiden. Mange av disse faktorene ligger utenfor Henkels kontroll og kan ikke forutsis fullt og helt. Eksempler på dette er det økonomiske klimaet i fremtiden, handlinger fra konkurrenter eller andre markedsaktører. Henkel har verken til hensikt eller plikt til å oppdatere slike fremadskuende redegjørelser.

Denne pressemeldingen er en forkortet versjon av en globalt pressemelding.

Årsrapporten for 2014 og annen informasjon med nedlastbart materiale som gjelder regnskapsåret 2014 og også lenken til telekonferanseoverføringen for regnskapsåret 2014 finner du i vår pressemappe på Internett på

http://www.henkel.com/press-and-media/press-releases-and-kits/2015-03-04-publication-of-2014-annual-report-and-sustainability-report/395534

Cecilia Levin Destoup, Head of Corporate Communications, Nordic Region

Henkel Norden AB

+46 10 480 76 11 cecilia.l.destoup@henkel.com www.henkel.no

Henkel har virksomhet over hele verden med ledende varemerker og teknologier innen tre forretningsområder: Laundry & Home Care, Beauty Care og Adhesive Technologies. Henkel ble grunnlagt i 1876 og er en markedsleder både innen konsumentrettet og industriell virksomhet og er innehaver av velkjente varemerker som for eksempel Persil, Schwarzkopf og Loctite. Henkel har rundt 50.000 ansatte og en rapportert omsetning på 16,4 millioner euro og et justert driftsresultat på 2,6 millioner euro for skatteåret 2014.  Henkels preferanseaksjer er børsnotert i den tyske børsindeksen DAX.

Tags:

Om oss

Henkel driver virksomhet over hele verden med ledende varemerker og teknologier innen tre bedriftsområder:Beauty Care, vask og husholdningsrengjøring samt lim, tetting og overflatebehandling. Selskapet ble grunnlagt i 1876 og har i dag en markedsledende posisjon, både på konsumentområdet og i industrien med velkjende varmerker som Schwarzkopf, Barnängen Loctite og Pattex. Henkel har ca. 47000 ansatte, og rapporterte i 2012 en omsetning på 16 510 millioner euro og en gevinst på 2 335 millioner euro. Henkel er notert på den tyske børsen DAX. Henkel Norden har ca. 430 medarbeidere og omsatte 207,6 millioner euro i 2012.

Dokumenter og linker