Henkel 2020+: Fokus på vekst, digitalisering og fleksibilitet

 • Henkel følger attraktive ambisjoner for 2020 og videre:
 •     Fortsette å levere lønnsom vekst og attraktiv avkastning
 •     Mer kundefokusert og nyskapende, fleksibel, og fullt digitalisert
 •     Målrettede oppkjøp for å styrke porteføljen
 • Klar strategi med fire prioriteter:
 •     Drive vekst
 •     Akselerer digitalisering
 •     Bedre fleksibilitet
 •     Legge grunnlag for vekst
 • Økonomiske ambisjoner for 2020:
 •     Organisk salgsvekst: gjennomsnittlig 2 % til 4 %
 •     Justert* fortjeneste per preferanseaksje: 7 % til 9 % CAGR**
 •     Forbedret justert* EBIT-margin:
 •     Utvide fri kontantstrøm

Düsseldorf, Tyskland I dag presenterte Henkel sine nye strategiske prioriteringer og økonomiske ambisjoner, som vil forme Henkel frem mot 2020 og videre oppsummert som "Henkel 2020+". Med utgangspunkt i sitt sterke fundament, har Henkel som mål å skape fortsatt lønnsom vekst ved å fokusere på fire strategiske prioriteringer: Drive vekst, akselererende digitaliseringen, øke fleksibiliteten og legge grunnlag for vekst. 

      * Justert for engangskostnader/-inntekter og     restruktureringskostnader    ** CAGR: Samlet årlig vekstrate (Compound Annual Growth Rate)            

"Vi skal bygge fremtiden vår på et sterkt fundament, noe som vil gjøre oss i stand til å generere en bærekraftig lønnsom vekst i årene som kommer. Vi har en utmerket merittliste over å levere bedre enn forventet i våre markeder, en balansert og allsidig portefølje med spennende merkevarer, nyskapende teknologi og ledende posisjoner i svært attraktive markeder og kategorier - samt et lidenskapelig globalt team med en sterk kultur, felles mål og felles verdier", sier Hans Van Bylen, administrerende direktør i Henkel.

"I Henkel har vi et felles mål om å skape bærekraftig verdi for kundene våre og forbrukere, våre ansatte, våre aksjonærer, så vel som for våre kunder og det samfunnet vi opererer i. Dessuten er verdiene våre retningsgivende for alle våre handlinger, beslutninger og vår atferd", sier Hans Van Bylen. 

Ambisjon for 2020*: Fortsette Henkels vellykkede utvikling

"Vi ønsker å videreføre Henkels vellykkede utvikling i et svært flyktig forretningsmiljø preget av globalisering, akselererende digitalisering, raskt skiftende markeder, og en økende relevans av ressursknapphet og samfunnsansvar. Innen 2020 og videre, er vår ambisjon for Henkel å generere mer lønnsom vekst og å bli mer kundefokusert, mer nyskapende, mer fleksibel og fullt digitalisert i våre interne prosesser og kunderettede aktiviteter. I tillegg har vi som mål å fremme bærekraft i all vår virksomhet og styrke vår ledende posisjon", sier Van Bylen.

"For å oppnå denne ambisjonen, vil vi fokusere på å styre veksten, akselerere digitaliseringen på tvers av alle våre virksomheter og funksjoner, øke fleksibiliteten i organisasjon og team og finansiere vår vekst gjennom målrettede tiltak. I tillegg til organisk vekst, vil oppkjøp fortsette å være en integrert del av vår strategi for å styrke vår portefølje ytterligere. Vi vil begynne å implementere våre strategiske prioriteringer på en svært energisk måte fra dag én, for å fortsette vår vellykkede utvikling og skape bærekraftige verdier ", sier Hans Van Bylen, for å oppsummere Henkels fremtidige strategiske retning.

Lønnsom vekst og attraktiv avkastning 

I svært skiftende og usikre markedsforhold har Henkel definert en konkret økonomisk ambisjon for perioden frem til 2020: I løpet av de neste fire årene har Henkel som mål å oppnå en gjennomsnittlig organisk salgsvekst på mellom 2 og 4 % med et over-proporsjonalt bidrag fra fremvoksende markeder. Når det gjelder justert fortjeneste per preferanseaksje (EPS), er Henkels mål en total årlig vekstrate (CAGR) på 7 til 9 prosent. Denne ambisjonen for EPS-vekst inkluderer effekten av valutautviklingen og ekskluderer store oppkjøp samt tilbakekjøp. I tillegg vil Henkel fortsatt forbedre sin justerte EBIT-margin og frie kontantstrømutvidelse.

"Vi har satt finansielle ambisjoner for 2020 som styrker vår sterke tillit til evne til å levere gode økonomiske resultater og en attraktiv avkastning," sier Carsten Knobel, finansdirektør i Henkel. "Vi vil fortsette å fokusere på kostnadsdisiplin, forbedret lønnsomhet, optimalisere netto arbeidskapital og generere sterke kontantstrømmer Dette vil gjøre oss i stand til å foreta ytterligere investeringer i både organisk og uorganisk vekst."

Oversikt over strategiske prioriteringer

 1. Drive vekst

Å drive vekst i modne og fremvoksende markeder vil være en viktig strategisk prioritet for Henkel. Selskapet vil lansere en rekke målrettede tiltak for å skape overlegen kunde- og forbrukerengasjement, ytterligere styrke sine ledende merkevarer og teknologier, utvikle spennende nyvinninger og tjenester, og fange opp nye kilder til vekst.

Med overlegent kunde- og forbrukerengasjement har Henkel som mål å akselerere veksten med toppkunder gjennom intensivert samarbeid, og å overgå markedsveksten med sine ledende kunder i alle tre forretningsenheter. Dette vil bli gjennomført med en trinnvis endring i kundefokus med fokus på kunde- og forbrukerbehov samt ved å utføre detaljerte kunde- og forbrukerengasjerende planer som involverer alle nivåer i organisasjonen. I tillegg ønsker Henkel å bedre utnytte vekstmulighetene ved å møte behovene til spesifikke målgrupper med tilpassede produkter, tjenester og innovasjoner.

Henkel har også planer om å ytterligere styrke sine ledende varemerker og teknologier, øke salget av sine best presterende globale merkevarer samt sine ledende lokale merker: Salget av de 10 mest populære merkene skal øke til 75 % av gruppens totale salg i 2020. Dette vil bli drevet av målrettede investeringer for å styrke Henkels beste merkevarer, som skaper konkurransefortrinn gjennom å ta ny teknologi og utvikling av kundetilpassede produkter og løsninger på tvers av ulike bransjer.

Veksten vil også bli drevet av en kontinuerlig forbedring av Henkels evne til å utvikle spennende nyvinninger og tjenester. Dette vil gjøre det mulig for Henkel å differensiere i svært konkurranseutsatte markeder og å skifte fra "produktfokus" til "løsningsfokus" med flere differensierende produkter og tjenester i både sin forbrukerrettede og industrielle virksomhet. Innen 2020 skal Henkel utvikle mer innvannende innovasjoner og øke salgsandelen fra sine toppinnovasjoner. For å drive innovasjonsevne og skape mulighet til å engasjere kundene, vil Henkel utvikle og forberede åpningen av nye innovasjonssentre for Adhesive Technologies i Düsseldorf og Shanghai. Samtidig vil Henkel utvide tjenestetilbud og modeller på tvers av alle forretningsenheter. Disse vil omfatte konsulenttjenester og teknisk rådgivning av industrielle og profesjonelle kunder, samt digitale tjenestetilbud i forbrukerbedrifter som online booking-plattformer for frisøravtaler, abonnementsmodeller eller automatisert bestilling.

Henkel vil også utfylle sitt strategiske fokus på å drive vekst i eksisterende kjernevirksomhet ved å fange opp eventuelle nye kilder til vekst, for eksempel ved inntreden i nye markeder for å lukke hvite flekker i modne og fremvoksende markeder. Målrettede oppkjøp vil bidra til å utfylle Henkels portefølje, styrke posisjonen i attraktive markeder og kategorier, og utvide til tilstøtende kategorier. Dessuten vil selskapet sette opp en dedikert Venture Capital Fund med opptil 150 millioner euro til investeringer i nyetableringer med spesifikk digital eller teknologisk kompetanse.

For å støtte vekstambisjonen vil Henkel øke sine investeringer og øke kapitalkostnadene (Capex) fra rundt 2 milliarder euro i perioden 20132016 til 3 milliarder euro i perioden 20172020.

Mens Henkel har som mål å drive organisk vekst, vil oppkjøp være en integrert del av selskapets strategi for ytterligere å styrke sin portefølje. Henkel vil fortsette å søke mulige alternativer med en svært disiplinert tilnærming basert på klare kriterier: strategisk tilpasning, tilgjengelighet og økonomisk attraktivitet Samtidig er Henkel forpliktet med tanke på sin Single A-rating

 1. Akselerere digitalisering

Ved å akselerere digitaliseringen vil Henkel få mulighet til å lykkes med å vokse, styrke relasjonene til kunder og forbrukere, optimalisere sine prosesser og forvandle hele selskapet. Innen 2020 vil Henkel gjennomføre en rekke tiltak for å drive sin digitale virksomhet, utnytte bransje 4.0-prosjekter og transformere organisasjonen.

For å drive den digitale virksomheten sikter Henkel å digitalisere sitt samspill med kunder, forbrukere, forretningspartnere og leverandører langs hele verdikjeden i både forbrukerrettet og industriell virksomhet. "Digitalt drevet" salg bør dobles til mer enn 4 milliarder euro innen 2020. I sin forbrukerrettede virksomhet har Henkel for eksempel til hensikt å trappe opp sitt engasjement gjennom "omni-kanaltilbud" som knytter e-handelsplattformer til tradisjonell detaljhandel, utvikler og ruller ut nye digitale plattformer og utvider bruken av digitale medier i betydelig grad.  

Henkel vil også utnytte bransje 4.0 til å bedre planlegge, produsere og levere sine produkter og løsninger. Digitalisering av den integrerte globale forsyningskjeden vil bidra til et forbedret servicenivå overfor kundene, bedre utnyttelse av produksjonsanlegg, forbedrede produksjons- og logistikkprosesser og sikre Henkels bærekraftige fotavtrykk.

En vellykket digitalisering av Henkel vil være avhengig av kompetansen til de ansatte og deres evne til å transformere organisasjonen og raskt tilegne seg en tenkemåte basert på "prøve og lære". For å fremme denne endringen vil Henkel utvide sine spesifikke opplærings- og utviklingsprogrammer. En stilling som Chief Digital Officer med ansvar på tvers av forretningsenheter vil bli opprettet.

 1. Forbedre fleksibiliteten

I et svært flyktig og dynamisk forretningsmiljø vil økt fleksibilitet i organisasjonen være en kritisk suksessfaktor for Henkel i fremtiden. Dette vil omfatte energiske og styrkede team, raskeste tid til markedet samt smarte og forenklede prosesser.

For å skape en mer fleksibel organisasjon med engasjerte og styrkede team, vil Henkel fremme entreprenørånden til sine ansatte, fremme åpenhet for endring, oppfordre til omstillingsevne og gi de ansattes større beslutningsmyndighet. Dette vil bli støttet av den sterke prestasjonskulturen i Henkel, med åpne tilbakemeldinger samt belønning og anerkjennelse for gode resultater.

Som en del av initiativet "raskeste tid til markedet" har Henkel som mål å redusere innovasjon ledetid gjennom en bedre forståelse av kunde- og forbrukerbehov. I Laundry & Home Care and Beauty Care, har Henkel et mål om 30 % reduksjon i ledetid. I tillegg skal Henkel akselerere markedstilgang og penetrasjon i nye markeder.

Henkel vil også utnytte en "smart enkelhet"-tilnærming for å bli mer fleksibel gjennom smidige forretningsmodeller som er tilpasset dynamiske markeder, samt gjennom optimalisering av arbeidsflyt og prosesser.

 1. Legge grunnlag for vekst

For å legge grunnlag for vekst vil Henkel benytte nye tilnærminger for å optimalisere ressursallokering, fokusere på netto inntektsforvaltning, ytterligere øke effektiviteten i sine strukturer, og fortsette å utvide sin Global Supply Chain-organisasjon. Sammen vil disse tiltakene bidra til ytterligere å forbedre lønnsomheten og gjøre Henkel i stand til å legge grunnlag for sine vekstambisjoner for 2020 og videre.

"Verdiskapende ressursallokering" vil bidra til ytterligere å optimalisere kostnadsstyringen gjennom økt åpenhet i globale budsjetter på tvers av definerte kostnadskategorier, og gjennom økt budsjettallokering.

Netto inntektsstyring vil gjøre det mulig å øke effektiviteten til Henkels kampanjeaktiviteter. Dette vil bl.a. omfatte å utnytte eksklusiv forbruker- og kundeinnsikt, samt kategoriutvidelse eller utvikling av nye kategorier med forhandlere.

Henkel vil også arbeide kontinuerlig med gjennomføringen av mest effektive strukturer, for eksempel gjennom den pågående transformasjonen av sine felles servicesentre, som håndterer et bredt spekter av prosesser på en svært standardisert og digitalisert måte på tvers av alle forretningsenheter. I tillegg vil selskapet også fortsette å optimalisere og konsolidere sin globale produksjon og lager-fotavtrykk.

Etter en vellykket start i Europa, og oppsett av knutepunkter i både Europa og Asia, vil Henkels integrerte Global Supply Chain-organisasjon bli rullet ut i alle regioner.

Bærekraftig verdiskapning

"Henkel har som mål å skape bærekraftig verdi i alle deler av sin virksomhet. Dette formålet forener alle våre ansatte og er i samsvar med et sett med sterke verdier: kunder og forbrukere, mennesker, økonomiske resultater, bærekraft og familiebedrifter", sier Hans Van Bylen.

For å forsterke sin satsing på bærekraft har Henkel definert klare mål for å forbedre sin ressurseffektivitet, bl.a. ved å skape mer verdi med mindre ressurser. Henkel har definert ambisiøse milepæler for bærekraft som vil resultere i en samlet effektivisering på 75 prosent innen 2020 i sammenlignet med 2010. Å engasjere alle ansatte Henkel globalt for å fungere som bærekraftsambassadører mot kunder og forbrukere, samarbeidspartnere og samfunnet vil være en pådriver for Henkels bærekraftledelse.

Lidija Ilic        
Head of Corporate
Communications, Nordic Region

+46 10 480 76 11 

http://www.henkel.no
lidija.ilic@henkel.com                    

Henkel opererer globalt med en godt balansert og allsidig portefølje. Selskapet har ledende posisjoner med sine tre forretningsenheter i både industri- og forbrukerrettet virksomhet takket være sterke merkevarer, innovasjon og teknologi. Henkel Adhesive Technologies er verdensledende i markedet fr festemidler – på tvers av alle bransjer over hele verden. I forretningsenhetene Laundry & Home Care og Beauty Care har Henkel ledende posisjoner i mange markeder og kategorier over hele verden. Henkel ble grunnlagt i 1876, og kan se tilbake på mer enn 140 år med suksess. I 2015 rapporterte Henkel en omsetning på 18,1 mrd. euro (20,1 mrd. amerikanske dollar), et justert driftsresultat på 2,9 mrd. euro (3,2 mrd. amerikanske dollar). De tre beste merkevarene, Persil (vaskemiddel), Schwarzkopf (hårpleie) og Loctite (festemiddel) genererte mer enn 6 mrd. euro (rundt 6,6 mrd. amerikanske dollar) i kombinert salg. Henkel sysselsetter rundt 50 000 mennesker globalt - et dedikert og svært mangfoldig team, forenet av en sterk bedriftskultur i et felles formål for å skape bærekraftige verdier og felles verdier. Som en anerkjent leder i bærekraft har Henkel topplasseringer i mange internasjonale indekser og rangeringer. Henkels preferanseaksjer er notert på den tyske aksjeindeksen DAX. For mer informasjon, besøkwww.henkel.com

Om oss

Henkel driver virksomhet over hele verden med ledende varemerker og teknologier innen tre bedriftsområder:Beauty Care, vask og husholdningsrengjøring samt lim, tetting og overflatebehandling. Selskapet ble grunnlagt i 1876 og har i dag en markedsledende posisjon, både på konsumentområdet og i industrien med velkjende varmerker som Schwarzkopf, Barnängen Loctite og Pattex. Henkel har ca. 47000 ansatte, og rapporterte i 2012 en omsetning på 16 510 millioner euro og en gevinst på 2 335 millioner euro. Henkel er notert på den tyske børsen DAX. Henkel Norden har ca. 430 medarbeidere og omsatte 207,6 millioner euro i 2012.

Dokumenter og linker