4. KVARTAL OG ÅR 2007 OPPDATERING - REKORDHØY BRUTTO TEGNING OG DRIFTSRESULTAT

Det vises til børsmelding av 5. desember 2007 og den generelle markedsuroen den siste tiden. På denne bakgrunn finnet styret i Acta Holding ASA det riktig å oppdatere markedet på Actas operasjonelle og finansielle utvikling.
 
Basert på foreløpig rapportering, forventer Acta å oppnå brutto nytegning i fjerde kvartal 2007 på over 9 milliarder kroner (+60 %) og cirka 26 milliarder kroner for året 2007 (+26 %). Tilsvarende tall for samme periode i 2006 var henholdsvis 5,6 og 20,5 milliarder kroner.
 
Videre forventer Acta å oppnå et driftresultat for 4. kvartal i 2007 på cirka 350 millioner kroner (+- 10 millioner kroner) hvilket er en økning på 41 % i forhold til samme periode i 2006 (248 millioner kroner). Året 2007 under ett gir et samlet driftsresultat på cirka 1.050 millioner kroner mot 919 millioner kroner i 2006 (+14 %).
 
Som tidligere annonsert, vil selskapet presentere 4. kvartalstallene og foreløpig årsresultat for 2007 den 12. februar 2008.
 
Stavanger, 14. januar 2008
Acta Holding ASA
 
Christian Tunge
Finansdirektør
+47 450 65 850
christian.tunge@acta.no

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner