Acta er tilbake på rett kurs

 

Nye kundekonsepter er en suksess
Selv om finansmarkedene fortsatt er preget av noe usikkerhet, mener Acta at finanskrisen som oppsto i 2007, har avtatt, og at denne markedssituasjonen medfører mange gunstige investeringsmuligheter som vi kan bygge videre på og tilby til våre kunder. Selv om kvartalet var kort ettersom kunder og medarbeidere tar sommerferie i juli og deler av august, har vi vært svært aktive med å opprettholde en god og tett dialog med våre kunder. Acta Invest har gjennomført 9 400 kundemøter, noe som tilsvarer et gjennomsnitt på 60 møter per rådgiver. Acta Direct har håndtert ca. 6 500 telefonsamtaler dette kvartalet. Vi opplever at kundene våre fortsatt har en positiv innstilling til alternative investeringer, men at fokus og viljen til å investere er størst i likvide investeringsprodukter. Aksjefond var den mest populære aktivaklassen i dette kvartalet, etterfulgt av Obligasjoner og Forsikringsløsninger.  
- Vi er glade for å kunne melde om at både London Opportunities; som er et høyrisikomandat i fast eiendom i London, og Cobond; som er investeringer i obligasjoner og i andre gjeldsinstrumenter, har vist seg å være investeringsmandater som er blitt møtt med betydelig interesse fra våre kunder, sier konsernsjef Geir Inge Solberg.
 
Innføringen av nye kundekonsepter som ble gjort dette kvartalet, har gitt Acta Invest rundt 26 000 kunder med kundemidler under forvaltning på NOK 64 milliarder, noe som i gjennomsnitt utgjør kundemidler under forvaltning på NOK 2,5 millioner per kunde. Tilsvarende tall for Acta Direct er rundt 61 000 kunder med kundemidler under forvaltning på NOK 13 milliarder, noe som i gjennomsnitt utgjør NOK 0,2 millioner i kundemidler under forvaltning per kunde. Acta Invests kundebase beveger seg i retning av High Net Worth Individuals (HNWI) segmentet i markedet.
 
Finansielle råd av høyeste kvalitet
Acta er nå i ferd med å få alle sine finansrådgivere i den norske organisasjonen sertifisert. En tilsvarende sertifiseringsordning har eksistert i Sverige i en årrekke. Sertifiseringen består av en teoretisk eksamen i tillegg til en praktisk prøve. Størstedelen av rådgiverne har tatt den teoretiske prøven, og Acta er glad for å rapportere at rundt 80 prosent av rådgiverne har bestått. Sammenlignbare tall for bransjen som helhet er ca. 50 prosent. Rådgivere som ikke besto prøven første gang, får anledning til å prøve seg på nytt to ganger, og vi forventer at alle våre rådgivere vil bestå prøven. De praktiske prøvene vil bli gjennomført i første kvartal 2010.
- De gode resultatene fra de teoretiske prøvene viser at rådgiverne i Acta besitter kvalifikasjoner som plasserer oss i toppsjiktet i bransjen. Vi våger å si at dette gir merverdi til våre kunder, noe som blant annet gjenspeiles i bedre service og forhåpentligvis økt avkastning sammenlignet med hva våre kunder kan oppleve med andre leverandører av investeringsrådgivning, sier Solberg.  

  Lønnsom drift og faste inntekter dekker nå de faste kostnadene Driftsresultatet endte på NOK 2 millioner i kvartalet, sammenlignet med NOK -32 millioner for tilsvarende kvartal året før. Faste inntekter i kvartalet endte på NOK 73 millioner, mens faste kostnader endte på NOK 68 millioner. I perioden fremover vil faste inntekter dekke faste kostnader på rett under NOK 300 millioner på årsbasis. - Acta er svært fornøyd med å kunne rapportere om lønnsom drift og faste inntekter som overstiger de faste kostnadene i kvartalet. Acta har nå et solid grunnlag for fremtidig lønnsomhet, sier Solberg.   Finansielle høydepunkter i 3. kvartal 2009 * Bruttotegning på NOK 477 millioner, sammenlignet med NOK 791 millioner i samme tidsrom i 2008.  * Driftsinntekter på NOK 103 millioner, sammenlignet med NOK 130 millioner i tilsvarende kvartal i 2008. * Faste inntekter på NOK 73 millioner, med en dekningsgrad mot faste kostnader på 107 %. * Samlede driftskostnader inkludert avskrivning på NOK 100 millioner, sammenlignet med NOK 162 millioner i tilsvarende kvartal i 2008.  * Driftsresultat på NOK 2 millioner, sammenlignet med NOK -32 millioner i samme tidsrom i 2008. * Kundemidler under forvaltning på NOK 77 milliarder, sammenlignet med NOK 78 milliarder i forrige kvartal. * Konsernet har en robust finansiell stilling og en netto likviditetsposisjon på over NOK 230 millioner, og ingen rentebærende gjeld.   Fullstendig  delårsrapport  og  presentasjon  på  engelsk  finnes på www.acta.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.   For kommentarer kontakt: Geir Inge Solberg, konsernsjef - tlf. 908 78 043 Christian Tunge, finansdirektør - tlf. 450 65 850 Rune Wangsmo, informasjonsdirektør - tlf. 995 41 507

 

 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker