Acta Holding ASA - Acta kjøper Svenska Spar AB

Acta Holding ASA har 20. juli 2004 inngått avtale med det svenske selskapet Capinordic AS, som er børsnotert i København, om kjøp av datterselskapet Svenska Spar AB.

Svenska Spar AB har virksomheten innen rådgivning og salg av spare- og forsikringsløsninger og har i overkant av 40 rådgivere i Sverige fordelt på 12 rådgivningskontorer i Sverige. Selskapet har totalt 103 ansatte inklusiv hovedkontorfunksjoner og deltidsansatt personell innen kunderekruttering. Antall kunder er anslagsvis 20.000, samt ytterligere rundt 40.000 registrerte kundeprospects. Kundemidler under forvaltning utgjør ca. 3 milliarder SEK, hvorav hovedtyngden er innen ulike unit link-produkter, indeksobligasjoner og fond. Inntekter i 1. halvår er i overkant av 20 millioner SEK, mens driftsresultatet er negativt.   
 
Acta har avtalt å betale 2,5 millioner SEK for overtakelse av samtlige aksjer i Svenska Spar, samt for overtakelse av en fordring som Capinordic AS har på Svenska Spar på 3,7 MSEK. Overtakelse av selskapet er forventet i august og ovennevnte kjøpesummen vil kunne variere noe basert på avtalemessige forhold. Acta regner videre med kostnader relatert til omstrukturering og integrering av Svenska Spars virksomhet med Actas eksisterende virksomhet i Sverige, slik at totale kostnader knyttet til overtakelsen er forventet å bli i overkant av 10 millioner SEK. Kostnader utover kjøpesum vil regnskapsmessig være å betrakte som goodwill- og/eller restruktureringskostnader og Acta vil komme tilbake til dette i sammenheng med presentasjonen av 2. kvartals resultater 18. august.

Overtakelse av Svenska Spar er blant annet avhengig av konsesjon fra svenske myndigheter, da Svenska Spar har konsesjon som forsikringsmegler.

`Kjøpet av Svenska Spar er innenfor Actas definerte strategi og er meget viktig i oppbyggingen av vår virksomhet i Sverige`, sier Alfred Ydstebø, administrerende direktør i Acta Holding ASA. `I 2000 åpnet Acta sitt første rådgivningskonto i Sverige. I dag har vi 15 rådgivningskontorer med rundt 65 rådgivere og vi har rundt 15.000 kunder som til sammen har over 2,5 milliarder SEK i kundemidler under forvaltning. Vår organisasjon er velfungerende, har god ledelseskapasitet og vil i 2. kvartal vise det beste brutto tegningsresultat noen gang, samt ha et positivt driftsresultat. Vi er klar for å ta et stort skritt videre og kjøpet av Svenska Spar vil komplettere vårt nett av rådgivningskontorer, vi får tilført mange erfarne og kompetente rådgivere og selskapet har en kundebase som gjør at vi vil styrke vår markedsposisjon vesentlig. I tillegg vil Acta kunne utvide Svenska Spars utvalg innen investeringsløsninger, samt at det vil være vesentlige synergieffekter relatert til både en konsolidering av rådgivningskontorer og støttefunksjoner.`

Kontaktpersoner Acta:
 
Alfred Ydstebø
Adm. dir.
+47 90832828
 
Björn Möller
vVD Acta Sverige
+46 734386806
 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner