Acta Holding ASA - Actas eiendomsvirksomhet

 
Acta Holding ASA viser til oppslag i Kapital nr. 4/2005 og Finansavisen 7. mars 2005. Ovennevnte publikasjoner går langt i å antyde at Actas virksomhet innen eiendomssyndikering er i strid med gjeldende lovgivning. Etter Actas oppfatning drives virksomheten innenfor gjeldende regelverk. Virksomheten drives gjennom verdipapirforetak som har konsesjon fra Kredittilsynet i henhold til Verdipapirhandelloven, herunder konsesjon til annenhåndsomsetning av aksjer, aktiv forvaltning og markedsføring av finansielle instrumenter. Virksomheten er underlagt Kredittilsynets tilsyn på linje med andre verdipapirforetak, og har også tidligere vært gjenstand for rutinemessige undersøkelser fra Kredittilsynet.

Acta har som en betydelig markedsaktør, og som den største innenfor eiendomssyndikering, en løpende dialog med Kredittilsynet. I den senere tid har vi også orientert Kredittilsynet spesifikt om våre eiendomsprodukter. Acta finner det naturlig at Kredittilsynet innhenter opplysninger om eiendomssyndikering, både når det gjelder produktoppbygging, transaksjonsutførelse og tilhørende informasjonsmateriell. Acta bestreber en ryddig og åpen prosess med tilsynsmyndighetene. 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner