Acta Holding ASA - Delårsrapport 1. kvartal 2004

Hovedpunkter 1. kvartal 2004 

 • Meget tilfredsstillende brutto nytegning i alle
  aktivaklasser på til sammen 1.556 millioner kroner - økning
  på 95% fra 1. kvartal 2003
 • Inntekter på 117 millioner kroner - høyeste
  kvartalsinntekt for Acta siden oppstart
 • Driftsresultatet på 40 millioner kroner, sammenlignet med
  minus 8 millioner kroner samme periode 2003
 • God kundetilgang gir grunnlag for nye rådgivere

Fullstendig delårsrapport og presentasjon finnes på www.acta.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.ose.no.
Oslo, 29. april 2004 Finansdirektør Jan Rune Steinsland
+47 97052533/jan.rune.steinsland@acta.no   
      

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker