Acta Holding ASA - Delårsrapport 2 kvartal 2005

Hovedtrekk 2. kvartal 2005
 
* Godt brutto nytegningsresultat på 2.824 millioner kroner, økning på 88 % fra 2. kvartal 2004
* Inntekter på 344 millioner kroner - 214 % over 2. kvartal 2004
* Sterkt driftsresultat på 205 millioner kroner - 176 millioner kroner høyere enn 2. kvartal 2004
* Sterk fremgang for Acta Sverige med driftsresultat på 75 millioner kroner hittil i år
* Kundemidler under forvaltning har i 2. kvartal økt fra 34 til 38 milliarder kroner
* Positiv utvikling i kundetilfredshet
 
Fullstendig delårsrapport og presentasjon finnes på www.acta.no/investor relations og er også vedlagt børsmeldingen på www.ose.no.

Oslo, 11. august 2005
Finansdirektør Jan Rune Steinsland
+47 97052533
jan.rune.steinsland@acta.no   

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker