Acta Holding ASA - Delårsrapport 3.kvartal 2005

Hovedtrekk 3. kvartal 2005
 
o  Brutto nytegning 3.830 millioner kroner +214 %
o  Inntekter 248 millioner kroner          +73 %
o  Driftsresultat 113 millioner kroner     +64 %
o  Fortsatt sterk fremgang for Acta Sverige
o  God avkastning på kundemidler hittil i år

Fullstendig delårsrapport og presentasjon finnes
www.acta.no/investor relations og er også
vedlagt børsmeldingen på www.ose.no.

Oslo, 28. oktober 2005
Jan Rune Steinsland
Finansdirektør
+47 97052533
jan.rune.steinsland@acta.no

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker