Acta Holding ASA - Dom mottatt vedr brudd på konkurranseklausul

Acta ASA, et heleid datterselskap av Acta Holding ASA, har begjært midlertidig forføyning mot fire tidligere ansatte. Begjæring ble tatt ut for å forhindre det Acta ASA oppfattet å være brudd på tidligere ansettelsesavtaler ved at de fire blant annet inngår i ledelsen av Verdispar. Nedre Romerike tingrett har nå gitt Acta ASA medhold i sin begjæring på alle punkter, hvilket innebærer at de fire blant annet annet forbys å være med på å etablere, drive eller delta i Verdispar. I tillegg er de fire tidligere ansatte dømt til å dekke Acta ASAs saksomkostninger.
 
Stavanger, 20. september 2005
For ytterligere informasjon:
Simen Mørdre
Acta Holding ASA
Tlf: +47 90 86 85 62
E-post: simen.mordre@acta.no
 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner