Acta Holding ASA - Endelig årsregnskap 2005

Styret i Acta Holding ASA har i dag, 22. februar 2006, vedtatt endelig årsregnskap for Acta Holding ASA og Acta-konsernet. Vennligst se styrets beretning, årsregnskap 2005 og revisjonsberetning vedlagt børsmeldingen på www.ose.no og på Actas investor relations sider www.acta.no. Fullstendig årsrapport vil bli sendt som børsmelding når denne foreligger.

Stavanger, 22. februar 2006
Jan Rune Steinsland
Finansdirektør Acta Holding ASA
+47 97052533
jan.rune.steinsland@acta.no
 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner