Acta Holding ASA - Endelig årsregnskap 2005

Styret i Acta Holding ASA har i dag, 22. februar 2006, vedtatt endelig årsregnskap for Acta Holding ASA og Acta-konsernet. Vennligst se styrets beretning, årsregnskap 2005 og revisjonsberetning vedlagt børsmeldingen på www.ose.no og på Actas investor relations sider www.acta.no . Fullstendig årsrapport vil bli sendt som børsmelding når denne foreligger.

Stavanger, 22. februar 2006
Jan Rune Steinsland
Finansdirektør Acta Holding ASA
+47 97052533
jan.rune.steinsland@acta.no
 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner