Acta Holding ASA - Flagging

Sanden AS, ett selskap eiet av Jan Petter Collier og hans familie, har i dag solgt 94.700 aksjer i Acta Holding ASA. Etter salget eier Sanden AS 12.583.843 aksjer i Acta Holding ASA, tilsvarende 4,99% av selskapet.

Det gjøres oppmerksom på at Jan Petter Collier i tillegg eier 6.981.568 privat i Acta Holding ASA, tilsvarende 2,77% av selskapet. Jan Petter Collier og Sanden AS kontrollerer således til sammen 19.565.411 aksjer i Acta, tilsvarende 7,77% av selskapet.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner