Acta Holding ASA - Kapitalutvidelse registrert

Det vises til børsmelding datert 2. januar 2004 vedrørende kapitalutvidelser på i alt 25,3 millioner kroner.

Innbetaling er foretatt og det endelige resultatet er at kapitalutvidelsene er på i alt 25.087.643,22 kroner. Ny aksjekapitalen er 42.307.356,78 kroner og nytt antall utestående aksjer er 235.040.871. I børsmeldingen 2. januar ble nytt antall aksjer oppgitt til 235.143.429. Differansen på 102.558 aksjer skyldes manglende innbetaling fra investor.

Kapitalutvidelsene er registrert i Foretaksregisteret og ny firmaattest er sendt til Oslo Børs.

Stavanger, 16. januar 2004

Jan Rune Steinsland +47 21003354 / +47 97052533 jan.rune.steinsland@acta.no

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner