Acta Holding ASA - Kapitalutvidelse relatert til tegningsretter

Det vises til offentlig emisjon av obligasjonslån i Acta ASA, et datterselskap av Acta Holding ASA, vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 12. desember 2002. For hver krone som ble tegnet i obligasjonslånet ble det også utstedt 1 frittstående tegningsrett. Eiere av 40.000 frittstående tegningsretter krever nå utstedelse av aksjer. Tidligere er 10.000 tegningsretter innløst. Øvrige 10.030.000 tegningsretter kan kreves innløst innen 1. februar 2006. 

Aksjekapitalen økes fra NOK 43.490.417,76 med NOK 7.200,00 til NOK 43.497.617,76. Antall utestående aksjer øker fra 241.613.432 til 241.653.432 aksjer.  Styret i Acta Holding ASA har i dag vedtatt kapitalutvidelsen, som vil gjennomføres i oktober 2004.
 
Stavanger, 6. oktober 2004
Jan Rune Steinsland
+47 21003354 / +47 97052533
jan.rune.steinsland@acta.no
 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner