Acta Holding ASA - Kapitalutvidelser registrert

Det vises til børsmelding 1. april 2004 vedrørende kapitalutvidelser på i alt 1,1 millioner kroner.   Innbetaling er foretatt og kapitalutvidelsene er registrert i Foretaksregisteret. Ny aksjekapitalen er 43.013.507,76 kroner. 3.923.061 nye aksjer er utstedt og nytt antall utestående aksjer er 238.963.932. Ny firmaattest er sendt til Oslo Børs.   Stavanger, 21. april 2004 Jan Rune Steinsland
+47 21003354 / +47 97052533
jan.rune.steinsland@acta.no

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner