Acta Holding ASA - Meldepliktig handel

Det vises til rettet emisjon mot ansatte i januar 2003 hvor ansatte mottok en frittstående tegningsrett med innløsningskurs 0,27 kroner/aksje for hver 2 aksjer som ble tegnet. Innløsning kan erklæres fortløpende frem til 1. august 2004. Følgende primærinnsidere har 7. juli 2004 erklært innløsning:

Tor Nygaard, styremedlem i Acta Holding ASA, innløser 600.000 tegningsretter. Nygaard har etter dette 1.830.000 aksjer i Acta Holding ASA.

Eirik W. Henningsen, viseadm. direktør Acta ASA, et datterselskap av Acta Holding ASA, og ansvarlig for Rådgivning Norge, innløser 400.000 tegningsretter. Henningsen har etter dette 1.452.326 aksjer i Acta Holding ASA.

Utstedelse av aksjer skjer ved kapitalutvidelse som gjennomføres i august.

Krav om innløsning av tegningsretter fra Nygaard og Henningsen innebærer at det ikke lenger er utestående tegningsretter eller opsjoner blant selskapets primærinnsidere.

Stavanger, 8. juli 2004
Jan Rune Steinsland
+47 21003354 / +47 97052533
jan.rune.steinsland@acta.no
 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner