Acta Holding ASA - Meldepliktig handel

Det vises til børsmelding datert 11. desember 2002 vedrørende etablering av opsjonsprogram hvor ansatte og styremedlemmer reduserte lønn og honorarer mot å motta 1,5 opsjoner med innløsningskurs 0,27 kroner/aksje for hver krone i lønnsreduksjon. 0,27 kroner/aksje var markedskurs på dette tidspunktet. Siste innløsningsperiode er i mars 2004. En liste over primærinnsidere som har erklært sine resterende opsjoner 31. mars 2004 er vedlagt på www.ose.no. I alt har primærinnsidere og andre ansatte erklært innløsning av 1.533.061 opsjoner, og selskapets emisjonsproveny er 0,4 millioner kroner.
 
Det vises videre til rettet emisjon mot ansatte i januar 2003 hvor ansatte mottok en frittstående tegningsrett med innløsningskurs 0,27 kroner/aksje for hver 2 aksjer som ble tegnet. Innløsning kan erklæres fortløpende frem til 1. august 2004. En liste over primærinnsidere som har erklært innløsning av sine frittstående tegningsretter 31. mars 2003 er vedlagt på www.ose.no. I alt har primærinnsidere og andre ansatte erklært innløsning av 2.380.000 tegningsretter, og selskapets emisjonsproveny er 0,6 millioner kroner. Antall utestående tegningsretter etter denne innløsningen er 2.504.500.
 
Vedlegget på www.ose.no viser i tillegg ny beholdning av aksjer, opsjoner og frittstående tegningsretter for de aktuelle primær-innsiderne.
 
Utstedelse av aksjer skjer ved kapitalutvidelser og disse vil gjennomføres i april.  Antall utestående aksjer vil øke fra 235.040.871 til 238.953.932.

Stavanger, 1. april 2004
 
Jan Rune Steinsland
+47 21003354 / +47 97052533
jan.rune.steinsland@acta.no
 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker