Acta Holding ASA - Meldepliktig handel/flaggmelding

Spring Active AS, et selskap eid 50% av Alfred Ydstebø, administrerende direktør i Acta Holding ASA, og Fred Ingebrigtsen, direktør i Acta, har 11. februar 2004 kjøpt 3.129.000 aksjer i Acta Holding ASA til gjennomsnittlig kurs 3,0750 kroner per aksje. Spring Active AS har i tillegg 12. februar 2004 kjøpt 450.000 aksjer i Acta Holding ASA til kurs 3,18 kroner per aksje. Summen av transaksjonene er 3.579.000 aksjer til gjennomsnittlig kurs 3,0882 kroner per aksje.   Ydstebø og Ingebrigtsen eier etter ovennevnte transaksjoner gjennom sine selskaper Spring Capital AS og Spring Active AS 57.610.594 aksjer og 2.070.000 frittstående tegningsretter, som hver gir rett til kjøp av en aksje i Acta Holding ASA. Ydstebø har i tillegg personlig opsjon på kjøp av 350.000 aksjer.
FLAGGEMELDING Basert på full utnyttelse av de frittstående tegningsrettene og opsjonene, vil eierandelen i henhold til flaggeforskriftene være 25,54%.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner