Acta Holding ASA - Protkoll fra ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen i Acta Holding ASA godkjente fredag 24. mars 2006 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Acta Holding ASA og konsern for 2005, herunder et utbytte på NOK 2,00 per aksje til de som er aksjonærer i selskapet per utløpet av fredag 24. mars 2006.

Acta Holding ASAs aksjer noteres eks utbytte
mandag 27. mars 2006.
 
Vennligst finn vedlagt fullstendig protokoll fra Acta Holding ASAs ordinære generalforsamling på www.ose.no og på Actas hjemmsider www.acta.no.
 
Stavanger, 24. mars 2006
IR-analytiker Stephan Isom
+47 47266188
stephan.isom@acta.no

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker