Acta Holding ASA - Resultat 3. kvartal 2004

Hovedtrekk 3. kvartal 2004
 
- Meget tilfredsstillende brutto nytegning på til sammen 1.220 millioner
- Kundemidler under forvaltning har passert 25 milliarder kroner
- Inntekter i 3. kvartal på 143 millioner kroner - 83% over fjoråret og beste kvartal hittil for Acta
- Driftsresultat på 64 millioner kroner i 3. kvartal, sammenlignet med 15 millioner kroner i samme periode i 2003. Driftsresultat hittil i år på 137 millioner kroner, opp fra 16 millioner kroner i fjor.
- Integrering av Svenska Spar i henhold til plan - betydelig økning i antall kunder for konsernet
 
Fullstendig delårsrapport og presentasjon finnes på www.acta.no/investor relations og er også vedlagt børsmeldingen på www.ose.no.

Oslo, 2. november 2004
 
Finansdirektør Jan Rune Steinsland
+47 97052533
jan.rune.steinsland@acta.no   
    

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker