Acta innkaller til generalforsamling

Actas generalforsamling finner sted torsdag 29. mars 2007, klokken 13.00, på hotell Victoria i Stavanger.   Dagsorden: 1.         Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Alfred Ydstebø   2.         Valg av møteleder   3.         Godkjennelse av innkalling og dagsorden   4.         Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder   5.                 Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Actakonsernet og Acta Holding ASA for 2006 herunder utdeling av utbytte. Styret foreslår et utbytte på 2,65 kroner per aksje.   6.         Fastsettelse av styrehonorar             7.         Fastsettelse av honorar til revisor             8.         Valg av styre             9.         Valg av valgkomité   10.       Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte   11.       Fullmakt til å utstede aksjer   12.       Fullmakt til å erverve egne aksjer     Kontaktperson: Finansdirektør, Christian Tunge, +47 450 65 850 (mobil), +47 21 00 33 54 (kontor)

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker