Acta Kapitalforvaltning beholder konsesjonen

 
- Vi er fornøyde med - men ikke overrasket - over hovedkonklusjonen av tilsynet hos oss. Vi har brukt meget store ressurser på å tilpasse oss den nye situasjonen for investeringsrådgivere i Europa, sier konsernsjef Simen Mørdre i Acta.
 
Selv om enkelte aktører har hevdet at rammevilkårene ikke har endret seg mye, eller at de allerede har gjort de nødvendige tilpasninger, så er faktum at bransjen har måttet gjennomføre et enormt løft det siste året. Når denne tilpasningen har måttet skje i et meget turbulent finansmarked, har det gjort belastningen enda større enn den ellers ville vært.
 
- Kredittilsynet ble dessverre satt under et stort og utidig politisk press under tematilsynet hos Acta. Vi var en periode bekymret for at dette presset kunne komme til å svekke habiliteten til Kredittilsynet. Når så ikke har skjedd, er det på grunn av Kredittilsynets profesjonalitet og fokus på fakta. Det skal de som arbeider i norsk finansnæring være glade for, sier Mørdre.
 
- Når det gjelder kritikken og eventuelle pålegg vi vil få fra Kredittilsynet, vil vi naturligvis rette oss etter disse. Nå gleder vi oss til å konsentrere oss om kundene og den vanlige driften av selskapet og å gjennomføre de endringer Kredittilsynet måtte be oss om. Dagens markedssituasjon medfører mange utfordringer, men også store muligheter, for den som skal gi råd om investeringer, sier Mørdre.
 
 
For kommentarer kontakt:
Simen Mørdre, konsernsjef - tlf. 908 68 562
Robert Aakre, Administrerende direktør i Acta Kapitalforvaltning ASA - tlf. 901 46 451

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner