Acta kjøper Axir

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } }

Investeringsrådgivningsselskapene Axir og Acta  går sammen og styrker kompetansen. De to enhetene utfyller hverandre meget godt og blir en enda sterkere aktør i det norske markedet. Investeringsrådgivning til større kunder med behov for tett oppfølging av personlig rådgiver er selskapenes kjernekompetanse.

- Bransjen har vært gjennom store endringer de siste årene som en følge av regelendringer og finanskrisen. Eierne og partnerne i Axir kom til at en sammenslåing med en større enhet er den beste veien for å sikre kvaliteten i rådgivningen og i produktutvalget, mens Actas ledelse ønsker å styrke kompetansen innen betjeningen av de større kundene – og øke bemanningen i Oslo-teamet, sier Michael V. Sivertsen, administrerende direktør i AXIR.

Axirs kunder passer meget godt inn i betjeningskonseptene til Acta, spesielt Invest og Partner konseptene hvor større kunder med behov for tett oppfølging av personlig rådgiver blir betjent. Begge konsernene har brukt store ressurser på å styrke compliance-funksjonen de siste årene og vil dra nytte av denne innsatsen, også til fordel for kundene. 

- Vi varslet tidlig om konsolideringen innen investeringsrådgivningsbransjen og vi er svært fornøyde med at det nettopp er Axir vi får med oss på laget. Det er et selskap med høy kompetanse og gode kunder, sier konsernsjef Geir Inge Solberg i Acta.

Acta vil kjøpe 100 prosent av aksjene i Axir ASA for cirka 24 millioner kroner. Oppkjøpet finansieres ved at Acta Holding ASA utsteder cirka 5,9 millioner nye aksjer til en aksjekurs på 4,036 kroner ved å benytte emisjonsfullmakt gitt av generalforsamlingen til styret i Acta Holding ASA. Transaksjonen forutsetter godkjennelser fra Finanstilsynet og Konkurransetilsynet og andre ordinære vilkår for overtagelse.

AXIR ASA ble startet opp i 1995, da under navnet Investeringsrådgivning AS, og er representert med kontorer i Oslo, Trondheim, Bergen og Kongsberg. AXIR har drøyt 2.000 kunder og om lag to milliarder kroner i kundemidler under forvaltning. Størstedelen av midlene er investert i et bredt utvalg av ulike fond. AXIR har i dag 25 ansatte innen investeringsrådgivning og administrasjon.

Acta har gitt investeringsråd siden 1990 og betjener i dag kunder i Norge, Sverige og Danmark. Acta har 87 000 kunder som har investert 77 milliarder kroner gjennom Acta. Acta tilbyr over 300 investeringsprodukter innenfor shipping, eiendom, private equity, fornybar energi, warrants, verdipapirfond og infrastruktur. Acta har 24 rådgivningskontorer i Norge og Sverige. Konsernet har 260 ansatte og av disse er 158 investeringsrådgivere.

Kontaktpersoner:
Michael V. Sivertsen, administrende direktør i Axir, tlf.  93 04 04 06
Geir Inge Solberg, konsernsjef i Acta, tlf. 90 87 80 43This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner