Acta-kunder selger eiendommer med milliardgevinst

Selskapene Boligutleie Holding I AS og Hyresfastigheter Holding I AB selger samtlige eiendommer, og selskapene Boligutleie Holding III AS og Hyresfastigheter Holding III AB selger via datterselskaper ca. 20 % av sine eiendommer. Selskapene som eies av kunder i Finanshuset Acta selger om lag 11 100 leiligheter i Sverige for i overkant av 7 milliarder svenske kroner. Kjøper er Willhem AB, som er et nyetablert eiendomsselskap hvis strategi er å investere i svenske utleieboliger. Kjøper eies av Första AP-fonden (AP1), ett av Sveriges største pensjonsfond.

 

På tross av finanskrisen har Boligutleie Holding I AS og Hyresfastigheter Holding I AB som ble etablert i 2003 hatt en meget god avkastning i investeringsperioden. Samlet har kundene fått en gevinst på ca. 1,3 milliarder svenske kroner.
- Sammenlignet med tilsvarende eiendomsinvesteringer i samme periode er dette en avkastning vi er stolte av å levere til våre kunder. Transaksjonen viser også at omsetningen i annenhåndsmarkedet for eiendom er i ferd med å ta seg opp, sier konsernsjef i Finanshuset Acta Geir Inge Solberg.  Acta Markets har, sammen med andre, vært rådgiver i transaksjonen. Acta er godt fornøyd med å delta som rådgiver i denne transaksjonen og at vår satsing på å bli et fullverdig finanshus har gitt resultater, sier Solberg. 

 

Salget som forutsetter godkjennelse i ekstraordinære generalforsamlinger før nyttår i de respektive eiendomsselskapene, vil i utgangspunktet medføre en reduksjon i kundemidler under forvaltning i Finanshuset Acta på i underkant av 6 milliarder norske kroner. Konsernet forventer imidlertid at mange fornøyde kunder velger å reinvestere deler av egenkapitalen i andre investeringsprodukter gjennom Finanshuset Acta. Etter salget vil Actas kunder ha investert over 64 milliarder norske kroner gjennom Finanshuset Acta, hvorav 39 milliarder norske kroner i eiendomsporteføljer.

 

For kommentarer kontakt:
Geir Inge Solberg, konsernsjef - tlf. 908 78 043

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner