Acta tilpasser organisasjonen til nye kundebetjeningskonsepter

Ved fremleggelsen av førstekvartalsrapporten for 2009, ble det informert om at Acta har startet en prosess hvor alternative kundebetjeningskonsepter vurderes.
 
Acta skal gjøre et tydelig skille, hvor rådgivningsvirksomheten skal konsentrere seg om individuell betjening av kunder med større midler til investering. Mindre kunder vil ikke ha én til én oppfølgning men skal betjenes via sentrale kompetansesentra. Selv om Acta i stor grad kommer til å opprettholde kontornettverket, vil behovet for ansatte dessverre reduseres. Ledelsen informerer i dag de ansatte om betydelige organisatoriske forandringer i virksomheten.
 
Omstruktureringen av virksomheten innebærer at deler av organisasjonen tilføres ressurser, mens andre deler reduseres. Acta vil i tiden som kommer bygge opp virksomheten i Acta Asset Management, og individuell rådgivning vil i fremtiden skje basert på dette selskapets konsesjoner. Aktiviteten i Acta Kapitalforvaltning blir redusert, og selskapet får ansvaret for å betjene de mindre kundene gjennom sentrale kompetansesentra. Organisasjonsendringen gjennomføres først i Norge, og tilsvarende prosesser vil senere skje i Sverige og Danmark.
 
Mer detaljert informasjon om de organisasjonsmessige endringene i Acta vil følge når denne er tilgjengelig.
 
 
Kontaktpersoner:
Simen Mørdre, konsernsjef - tlf. 908 68 562
Rune Wangsmo, informasjonsdirektør - tlf. 995 41 507

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner