Actas årsrapport for 2008 / Acta innkaller til generalforsamling

Acta innkaller til generalforsamling Actas generalforsamling finner sted onsdag 6. mai 2009, klokken 13:00 på Victoria Hotel i Stavanger.   Til behandling foreligger:   1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Alfred Ydstebø   2. Valg av møteleder   3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden   4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder   5. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Actakonsernet og Acta Holding ASA for 2008, herunder utdeling av utbytte. Styret foreslår at det ikke betales utbytte for regnskapsåret 2008.   6. Fastsettelse av styrehonorar   7. Fastsettelse av honorar til revisor   8. Valg av styre Valgkomitéens innstilling til nytt styre sendes som egen børsmelding i god tid før generalforsamlingen avholdes   9. Valg av valgkomité Valgkomitéens innstilling til ny valgkomité sendes som egen børsmelding i god tid før generalforsamlingen avholdes   10. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte   11. Fullmakt til å utstede aksjer   12. Fullmakt til å erverve egne aksjer     Stavanger, 7. april 2009   Alfred Ydstebø Styrets leder

 

 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker