Actas årsrapport for 2009 / Acta innkaller til generalforsamling

Acta offentliggjør i dag, 20. april, elektronisk versjon av årsrapporten for 2009. Rapporten legges også ut på Actas nettsted: www.acta.no.

Acta innkaller til generalforsamling

Actas generalforsamling finner sted tirsdag 11. mai 2010, klokken 13:00 på Victoria Hotel i Stavanger.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Alfred Ydstebø

2. Valg av møteleder

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

5. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Actakonsernet og Acta Holding ASA for 2009 herunder utdeling av utbytte. Styret foreslår at det ikke betales utbytte for regnskapsåret 2009.

6. Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen

7. Fastsettelse av honorar til revisor

8. Valg av styre

Valgkomitéens innstilling til  nytt styre sendes som egen børsmelding før generalforsamlingen avholdes.

9. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

10. Fullmakt til å utstede aksjer

11. Fullmakt til å erverve egne aksjer

12. Endring av selskapets vedtekter, ny paragraf: Elektronisk publisering av generalforsamlingsdokumenter på selskapets nettside

Stavanger, 20. april 2010

Alfred Ydstebø

Styrets leder

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker