ACTAS EIENDOMSSELSKAPER FORETAR BETYDELIGE INVESTERINGER

-          Kjøper 12 logistikkbygg i Sverige for 3,5 milliarder kroner
-          Kjøper kontorbygg i Atlanta, USA, for 1,1 milliarder kroner
-          Kjøper fire detaljhandelsbygg i Finland for 210 millioner kroner
-          Kjøper hotell i Sverige for 135 millioner kroner
 
Eiendomsselskapene Næringsbygg Holding 3 AS (NBH 3 AS) og Kommersiella Fastigheter Holding 3 AB (KFH 3 AB), eid av Actas kunder, har signert avtale om kjøp av en eiendomsportefølje bestående av 12 logistikk- og distribusjonsbygg i Sverige til en transaksjonspris på 3,9 milliarder svenske kroner.  Byggene er lokalisert i veletablerte områder, størstedelen i byene Stockholm, Göteborg og Malmö, og benyttes hovedsakelig som terminaler for Posten Sverige. Selgeren av byggene er Kuwait Finance House.
 
NBH 3 AS og KFH 3 AB har signert en joint venture-avtale med Tishman Speyer om kjøp av 80 prosent av kontorbygget One Alliance Center i Atlantas finansdistrikt. Eiendommen har en verdi på 220 millioner USD, er på 51 442 kvadratmeter og blir forvaltet av Tishman Speyer. Det er inngått langsiktige leieavtaler med leietagerne, hvor de største er S1 Corporation, Towers Perrin og BBDO Worldwide.  
 
NBH 3 AS og KFH 3 AB har signert avtale om kjøp av fire detaljhandelsbygg i Finland. Porteføljen består av cirka 17 000 kvadratmeter i gode handelsområder som Lathi, Hämmeenlinna, Kemi, og Masku. Transaksjonsprisen er 25,5 millioner euro. Leietagerne er anerkjente selskaper som Keswell, Tokmanni og Indoor Group. Transaksjonen er den første for Actas eiendomsselskaper i Finland.
 
NBH 3 AS og KFH 3 AB har kjøpt Centralhotellet Gävle av Næringsbygg Holding 1 AS (NBH 1 AS) og Næringsfastigheter Holding 1 AB (NFH 1 AB) for 150 millioner svenske kroner. NBH 1 AS og NFH 1 AB, som var Actas første investeringsselskaper i næringsbygg, er nå under avvikling. Samtidig søker NBH 3 AS og KFH 3 AB etter attraktive næringseiendomsprosjekter i Sverige. To uavhengige eksterne takstselskaper har fastsatt verdien på eiendommen. Alle detaljer rundt forsikringsoppgjør etter totalskade ved brann i 2005 og utskilling av tomt er nå kjent for begge parter i transaksjonen. Eierne har hatt en avkastning på omtrent 100 prosent i løpet av investeringsperioden. Acta og samarbeidspartnerne reduserer emisjonshonoraret til 4,5 prosent i denne transaksjonen. Hotellet har 186 rom. Det er 100 prosent operativt igjen fra januar 2007 og har en 20 års leiekontrakt med Scandic Hilton.
 
- Det er et mål for Acta å finne attraktive næringseiendommer som inngår i en veldiversifisert portefølje med sikker og god avkastning for våre kunder. Disse transaksjonene er nok et bevis på at vi har lykkes godt med vår strategi, sier administrerende direktør Simen Mørdre i Acta Holding ASA. 
 
Acta og samarbeidspartnere er ved gjennomføring av eiendomssyndikeringer berettiget til et honorar på inntil 6 prosent av prosjektenes transaksjonsverdi, hvorav anslagsvis halvparten blir belastet ved emisjonstidspunktet og halvparten ved investeringstidspunktet gitt at mandatet avtalt med kunden om total prosjektøkonomi og direkteavkastning i form av årlig utbetaling er oppfylt. Deler av honoraret vil også dekke transaksjonskostnader.
 
Acta har siden 1999 syndikert et betydelig antall eiendomsprosjekter i Norge og Sverige. For å redusere avhengigheten av enkeltmarkeder og sikre Actas kunder tilgang til gode prosjekter over tid, diversifiserte selskapet porteføljen ytterligere på slutten av 2005 og i 2006 ved investeringer i Tyskland, USA, Baltikum og nå også i Finland.
 
Næringsbygg Holding 3 AS (NBH 3 AS) og Kommersiella Fastigheter Holding 3 AB (KFH 3 AB) er porteføljer som skal bestå av kontorbygg, hotell, lagerbygg og/eller handelseiendommer med en sentral beliggenhet (befolkning, kommunikasjon) og / eller med langsiktige leiekontrakter i EU/EØS og i USA. Porteføljen er organisert som et holdingaksjeselskap som investor kjøper aksjer i. Holdingselskapet eier byggene både direkte og via andre eiendomsselskaper. Nye eiendommer og investorer tas inn i porteføljen gjennom kapitalutvidelser i holdingaksjeselskapet. Dermed vil investorene ta del i oppbyggingen av en bredt diversifisert portefølje av næringseiendommer.
 
 
 
 
Stavanger, 5. Februar 2007
 
 
Kontaktinformasjon: Investeringsdirektør Geir Inge Solberg, +47 908 78 043
 
 
 
 
 
 
Acta Holding ASA
Finansdirektør Christian Tunge
Investeringsdirektør Geir Inge Solberg

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner