Actas satsing på fremtidig vekst og en avventende investeringsaktivitet gir negativ inntektseffekt i 3. kvartal

Acta Holding ASA gjennomfører tiltak som øker fremtidig inntjening. De viktigste veksttiltakene er en sterk rekruttering av ansatte i kundeposisjon og rekruttering av nye kunder. Kombinert med en avventende investeringsaktivitet innen eiendom, gir dette på kort sikt en negativ inntektseffekt.
 
Brutto tegning og driftsresultat i 3. kvartal blir på henholdsvis cirka 3,1 milliarder kroner og om lag 122 millioner kroner. Selskapet opprettholder imidlertid målet om 2,7 milliarder kroner i driftsresultat i perioden 2005-2007. Dette betyr en ambisjon om et driftsresultat på rundt 1 milliard kroner for regnskapsåret 2007. Videre har selskapet en ambisjon om at utbyttet for regnskapsåret 2007 blir minimum på samme nivå som for regnskapsåret 2006.
 
Tredjekvartal er et kort kvartal på grunn av kunders og rådgiveres ferier i juli og delvis i august. Etterspørselen etter Actas investerings- og spareprodukter er imidlertid fremdeles sterk. Resultatet for tredje kvartal blir også påvirket av tidspunktene Actas eiendomsselskaper henter midler gjennom emisjoner, og at produktene infrastruktur, shipping og private equity ikke hadde emisjoner i dette kvartalet. Dette betyr at i underkant av 1 milliard kroner i tegning ikke er inkludert i brutto tegningstallet på 3,1 milliarder kroner og heller ikke er inntektsført i dette kvartalet.
 
I løpet av tredje kvartal har om lag 65 nye ansatte begynt i kundeposisjon i Acta. Integreringen av nye rådgivere har kostet tid og ressurser, men integrasjonen går som forventet. Ansettelser av nye rådgivere er viktige investeringer i fremtidig vekst. Sverige har i hele år vist en god takt når det gjelder rekruttering av nye kunder. I dette kvartalet har også den norske delen av organisasjonen fokusert på å rekruttere flere kunder. Dette har også påvirket resultatet på kort sikt.
 
Den globale makroøkonomiske situasjonen, med sterkt redusert likviditet og økte risikopremier, har bidratt til økt usikkerhet i finansmarkedene. For Acta Holding ASA innebærer den aktuelle situasjonen i markedene at flere interessante investeringsprosjekter blir tilgjengelige. På den annen side har dette redusert gjennomførte transaksjoner i 3. kvartal. Samtidig er det bygget opp en betydelig egenkapitalreserve som forventes investert i nær fremtid.
 
 
Kontaktinformasjon:
Administrerende direktør Simen Mørdre, tlf. 90 86 85 62
Finansdirektør Christian Tunge, tlf. 45 06 58 50
Informasjonsdirektør Rune Wangsmo, tlf. 99 54 15 07

Stavanger, 5. oktober 2007
Acta Holding ASA

Christian Tunge
Finansdirektør
tlf. 45 06 58 50
christian.tunge@acta.no

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner