Agasti Holding ASA – Flagging og meldepliktig handel

Oslo, 13. juni  2013: Det vises til børsmelding fra Agasti Holding ASA ("Selskapet", ticker AGA) av 13. juni 2013 om rettet emisjon.

IKM Industri-Invest AS, som er aksjonær i Selskapet og som på grunn av sitt eierskap er representert i Selskapets styre med styremedlem Erling Meinich-Bache, har tegnet og blitt tildelt 6 187 364 aksjer til kurs NOK 1,35 pr aksje i den rettede emisjonen. IKM Industri-Invest AS vil når aksjekapitalforhøyelsen er registrert eie 16 187 364 aksjer i Selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,72 % (passerer flaggeterskelen på 5 %). Tegningen reduserer IKM Industri-Invest AS' tegning og tildeling i den foreslåtte rettede emisjonen meldt 27. mai 2013 tilsvarende. Dersom denne emisjonen blir vedtatt av ordinær generalforsamling 26. juni 2013 og gjennomført, vil IKM Industri-Invest AS eie 17 407 407 aksjer i Selskapet, tilsvarende en eierandel på 3,58 %.

Tenold Gruppen AS har tegnet og blitt tildelt 14 849 673 aksjer til kurs NOK 1,35 pr aksje i den rettede emisjonen. Tenold Gruppen AS vil når aksjekapitalforhøyelsen er registrert eie 20 230 807 aksjer i Selskapet, tilsvarende en eierandel på 7,15 % (passerer flaggeterskelen på 5 %). Tegningen reduserer Tenold Gruppen AS' tegning og tildeling i den foreslåtte rettede emisjonen meldt 27. mai 2013 tilsvarende. Dersom denne emisjonen blir vedtatt av ordinær generalforsamling 26. juni 2013 og gjennomført, vil Tenold Gruppen AS eie 23 158 912 aksjer i Selskapet, tilsvarende en eierandel på 4,77 %.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §4-4, jf § 5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner