Agasti Holding ASA - Transaksjonen med Blackstone er gjennomført

  • Blackstones kjøp av 34% av Agastis operative virksomhet er gjennomført

  • Obligo BX Holding er etablert

  • Planlagt ekstraordinært utbytte på cirka 73 øre per aksje

Som tidligere kommunisert har et selskap tilknyttet Blackstone (Blackstone) inngått avtale om å kjøpe 34 prosent av Agastis operative virksomhet. Transaksjonen gjennomføres ved at Agasti Holding ASA (Agasti) overfører samtlige selskaper som utgjør den operative virksomheten til det nyetablerte datterselskapet Obligo BX Holding AS (Obligo BX), som Blackstone kjøper 34 prosent av. Agasti vil eie de resterende 66 prosentene i Obligo BX. Transaksjonen ble endelig gjennomført den 20. oktober 2015. Obligo BXs ambisjon er å ta en ledende rolle i det nordiske eiendomsmarkedet.

Styret i Agasti Holding vil senere i høst innkalle til ekstraordinær generalforsamling og foreslå at kjøpesummen med fradrag for kostnader knyttet til avvikling av konsernets resterende virksomhet utbetales til Agastis aksjonærer. Det er forventet at dette utbyttet vil utgjøre anslagsvis NOK 0,73 per aksje. Utbetalingen er forventet å finne sted innen 31.12.2015.

Kontaktpersoner:
Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør - telefon 906 67 877
Christian Dovland, finansdirektør - telefon 908 84 730
Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør - telefon 900 90 470

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner