Agasti Holding blir majoritetseier i Wunderlich Investment Company, Inc, gjennomfører rettet emisjon og endrer navn til Agasti Wunderlich

SKAL IKKE DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGJØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, CANADA, AUSTRALIA ELLER JAPAN ELLER I NOEN ANNEN JURISDIKSJON HVOR SLIK DISTRIBUSJON ELLER OFFENTLIGGJØRING VIL VÆRE ULOVLIG. DENNE UTVIDEDE BØRSMELDINGEN ER UTARBEIDET I HENHOLD TIL DEN NORSKE VERDIPAPIRHANDELLOVEN.

Oslo, 27. mai 2013: Agasti Holding ASA ("Selskapet" eller "Agasti", ticker "AGA") har signert en avtale om kjøp av 70,8 prosent av aksjene i Wunderlich Investment Company, Inc ("Wunderlich") og etablerer dermed en amerikansk-nordisk investeringsbank.

Sammendrag

  • Agasti overtar 70,8 prosent av Wunderlich fra Coil Investment Group AS ("Selger" eller "Coil") og visse andre selgere. Som vederlag mottar selgerne 184,8 millioner nyutstedte Agasti-aksjer, hvilket tilsvarer 70,8 prosent av utestående aksjer i Agasti ("Transaksjonen"). Transaksjonen er basert på et bytteforhold på 1:1 mellom Agasti og Wunderlich, med et mulig tilleggsvederlag på inntil 15 prosent basert på bestemte kriterier.
  • Agasti har fredag 24. mai også sikret seg MNOK 54 i bruttoproveny gjennom en rettet emisjon av 40 millioner nye aksjer til en tegningskurs på NOK 1,35 per aksje (den "Rettede Emisjonen"), hvilket innebærer en premie på 10,7 prosent sammenliknet med sluttkurs torsdag 23. mai, dagen før emisjonen ble lukket.
  • Agasti har videre til hensikt å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon på inntil MNOK 20 på tilsvarende kurs overfor de aksjonærer som ikke ble invitert til å delta i den Rettede emisjonen ("Reparasjonsemisjonen").
  • Transaksjonen, den Rettede Emisjonen og Reparasjonsemisjonen er blant annet betinget av godkjennelse fra generalforsamlingen i Agasti. Styret har besluttet å utsette den ordinære generalforsamlingen i selskapet som var planlagt til 29. mai, og vil snarlig sende innkalling til ordinær generalforsamling som avholdes 26. juni 2013.
  • Transaksjonen er også betinget av nødvendige godkjennelser fra myndigheter i USA og Norge.
  • Styret vil foreslå å endre Selskapets navn til Agasti Wunderlich ASA.

For fullstendig utvidet børsmelding se vedlegg.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner