Avholdt ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA

Det ble fredag 14. september 2012 avholdt ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA.

Den ekstraordinære generalforsamlingen vedtok at selskapet endrer navn til Agasti Holding ASA.

Se forøvrig vedlegg på www.newsweb.no for komplett protokoll inkludert oppdaterte vedtekter etter ekstraordinær generalforsamling.

Samtlige av punktene på agendaen ble vedtatt i samsvar med styrets innstilling.

Stavanger den 14. september 2012

Kontaktperson:
Finansdirektør Christian Tunge, +47 450 65 850

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker