Avholdt ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA

Agasti Holding ASA har den 9. desember 2015 avholdt ekstraordinær generalforsamling. Alle vedtak ble fattet i henhold til styrets og valgkomiteens forslag, herunder betaling av utbytte med kr. 0,76 per aksje. Agastiaksjen vil etter generalforsamlingens vedtak handles eks. utbytte den 10. desember 2015.

S e vedlegg på www.newsweb.no for komplett protokoll fra generalforsamlingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker