Avholdt generalforsamling i Acta Holding ASA

Generalforsamlingen i Acta Holding ASA vedtok 25. mai 2011 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Actakonsernet og Acta Holding ASA for 2010, herunder utbetaling av utbytte med kroner 0,10 per aksje. Aksjen handles eks. utbytte 26. mai 2011.

 

Se vedlegg på www.newsweb.no for komplett protokoll fra generalforsamlingen. Samtlige av punktene på agendaen ble vedtatt i samsvar med styrets forslag og innstilling, herunder valgkomitéens innstilling.

 

 

Kontaktperson:
Finansdirektør Christian Tunge, +47 450 65 850

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker