Avholdt generalforsamling i Acta Holding ASA

Generalforsamlingen i Acta Holding ASA vedtok 23. mai 2012 styrets forslag til
årsregnskap og årsberetning for Actakonsernet og Acta Holding ASA for 2011.

Se vedlegg på www.newsweb.no for komplett protokoll fra generalforsamlingen.
Samtlige av punktene på agendaen ble vedtatt  i samsvar med styrets forslag og
innstilling, herunder valgkomiteens innstilling.


Kontaktperson:
Fungerende finansdirektør Morten Flørenæss, +47 2100 3380

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker