Beslutning om fortrinnsrettsemisjon

Det vises til børsmelding 21. juni 2013, og melding om gjennomført ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA ("Agasti" eller "Selskapet") i dag.

Styret i Agasti har i dag vedtatt en garantert fortrinnsrettsemisjon med brutto proveny på NOK 42 millioner, til kurs NOK 1,35 per aksje.

Emisjonen er garantert av Tenold Gruppen AS med NOK 20 millioner, IKM Industi-Invest AS med NOK 2 millioner og Ludvig Lorentzen AS, Sissener AS, Perestroika AS og Mons Holding AS samlet med NOK 20 millioner.

Aksjonærer i Selskapet per utløpet av 27. juni 2013 (som dokumentert i aksjonærregisteret i VPS 2. juli 2013) som ikke er hjemmehørende i jurisdiksjoner hvor det ikke er tillatt å fremsette det aktuelle tilbud uten registrering eller godkjennelse av prospekt (med mindre slik registrering eller godkjennelse er skjedd i henhold til vedtak av styret), vil motta omsettelige tegningsretter basert på sin aksjebeholdning den dagen. Overtegning vil være tillatt.

Aksjene i Selskapet vil handles uten rett til å delta i fortrinnsrettsemisjonen fra 28. juni 2013.

Selskapet skal offentliggjøre et prospekt godkjent av Finanstilsynet i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen.

Tegningsperioden vil være fra 15. til 29. juli 2013 kl. 16:30 CET, likevel slik at tegningsperioden, dersom prospektet ikke er godkjent i tide for å opprettholde denne tegningsperioden, skal begynne den andre handelsdagen på Oslo Børs etter at slik godkjennelse foreligger og avsluttes kl. 16:30 CET på den fjortende dagen deretter.

Tegningsrettene kan omsettes i perioden fra tegningsperiodens startdato og avsluttes kl 16:30 CET tre børsdager før utløpet av tegningsperioden.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner