BETYDELIG BUD FREMSATT AV ACTAS EIENDOMSSELSKAPER

Eiendomsselskapene Global Eiendom Utbetaling 2007 AS (GEU 2007 AS) og Global Fastighet Utbetalning 2007 AB (GFU 2007 AB), eid av Actas kunder, har i samarbeid med Och-Ziff Real Estate fremsatt et tilbud - via det felles eide selskapet Wilbur Acquisition Holding Company, LLC - om kjøp av 100 prosent av de ordinære aksjene i Winston Hotels, et selskap som er notert på New York børsen. Winston Hotels eier hovedsakelig en portefølje bestående av 53 hoteller i 18 forskjellige delstater.
 
I et joint venture med Och-Ziff Real Estate, vil GEU 2007 AS og GFU 2007 AB eie majoriteten av hotellporteføljen. Den estimerte transaksjonsverdien i dette joint venture selskapet er cirka 760 millioner USD hvorav GEU 2007 AS og GFU 2007 AB vil eie cirka 60 % til en estimert transaksjonsverdi på cirka 460 millioner USD.
 
Styret i Winston Hotels har godkjent transaksjonen og vil anbefale den til sine aksjonærer. Deretter vil Winston Hotels avholde et aksjonærmøte for å be om godkjennelse av transaksjonen. Dersom aksjonærene godkjenner transaksjonen, forventes prosessen å være avsluttet i løpet av andre kvartal 2007. Acta vil informere markedet når prosessen er avsluttet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavanger, 22. februar 2007
 
 
Kontaktinformasjon: Investeringsdirektør Geir Inge Solberg, +47 908 78 043
 
 
 
 
Acta Holding ASA
Finansdirektør Christian Tunge
Investeringsdirektør Geir Inge Solberg

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner