Christian Dovland ny finansdirektør i Agasti Holding ASA

Christian Dovland er ansatt som ny finansdirektør i Agasti Holding ASA. Dovland kommer fra stillingen som Senior Director i Obligo Investment Management AS, et datterselskap av Agasti Holding. Han erstatter Christian Tunge som vil støtte Dovland de nærmeste månedene for å sikre en god overgang og kontinuitet.

Christian Dovland har lang erfaring fra kapitalmarkedet og fra ulike roller innenfor økonomi og finans, herunder fra Arthur Andersen, controller og investeringsdirektør i Stormbull AS og CFO i Nesthood International ASA. Christian Dovland jobbet også over 11 år med Corporate Finance i Swedbank First Securities og har det siste året vært ansvarlig for private equity, infrastruktur og fornybar energi i Obligo Investment Management AS. Dovland er utdannet Siviløkonom, MBA, MA fra Heriot-Watt University og Monterey Institute of International Studies.

-Jeg er godt fornøyd med å få Christian Dovland som ny finansdirektør. Christian har solid og meget relevant erfaring for å gjøre en god jobb i en sentral, viktig og krevende stilling i konsernet, sier administrerende direktør Jørgen Pleym Ulvness.

Etter at Agasti flyttet hovedkontoret til Oslo og en stadig større del av konsernets virksomhet har blitt konsentrert her, er det også et stort behov for å samle hele konsernledelsen.

-Christian Tunge er en dyktig finansdirektør som har gjort en meget god jobb for selskapet. Spesielt vil jeg trekke frem arbeidet han har gjort de siste 18 månedene med strategiske oppkjøp og restruktureringer som har vært med å legge viktige grunnlag for vår positive finansielle utvikling. Han har vist forståelse for at vi har behov for å ha hele konsernledelsen samlet i Oslo, sier Ulvness.

Oslo, 11. februar 2014

Kontaktperson:

Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør - telefon 906 67 877

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner