Dårlige økonomiske resultater, men godt posisjonert for å gjenvinne lønnsomheten

 

- Acta opererer i et marked som er svært påvirket av den internasjonale kredittkrisen og den kraftige volatiliteten i aksjemarkedet. Acta har opplevd fall i inntektene, men på grunn av vår gunstige forretningsmodell har vi vært i stand til å handle raskt for å tilpasse oss den nåværende situasjonen. Vi har iverksatt endringer i prisstrukturen, noe som innebærer en økning i faste inntekter, og vi har allerde redusert planlagte kostnader med 100 millioner kroner i 2008. Et ytterligere kostnadsreduksjonsprogram på inntil 200 millioner kroner er innført, og vil få full effekt fra 2009. Dessverre omfatter dette programmet også en reduksjon i antall ansatte i Acta. Vi tror at den nåværende situasjonen med vanskelige og utfordrende finansmarkeder vil vedvare en stund, og at vi er godt posisjonert for å gjenvinne lønnsomheten, sier konsernsjef Simen Mørdre.  

Som en del av tilsyn med finansrådgivningsselskaper i Norge, har Kredittilsynet utført et temabasert tilsyn av Acta Kapitalforvaltning ASA. Kredittilsynet informerte selskapet i oktober om at Acta Kapitalforvaltning ASA vil beholde sin konsesjon for investeringsrådgivning.  

- Vi er fornøyde, men vi er ikke overrasket over hovedkonklusjonen av tilsynet. Acta har brukt betydelige ressurser for å oppfylle alle nye krav som følge av den nye situasjonen for rådgivningstjenester i finanssektoren i Europa, sier Mørdre.   

Diversifisering gir resultater
Selv om avkastningen for kundene dette kvartalet har vært negativ, er Acta tilfreds med at selskapets filosofi med hensyn til diversifisering gir resultater. Kunder som fulgte Actas råd i november 2007 om å redusere eksponeringen i aksjefond og reallokere investeringer til andre aktivaklasser, opplever en bedre verdiutvikling enn om de hadde hatt investeringer i aksjefond. Dette viser styrken i Actas rådgivningskonsept, med aktiv kundeoppfølgning generelt, og særlig i urolige tider som dette.  

- Acta vil fortsette å være proaktiv og gi klientene kompetente råd. Vi har en sterk tro på vår strategi med å diversifisere investeringene i ulike aktivaklasser. På lengre sikt tror vi dette vil lønne seg, slik historien også tidligere har vist, kommenterer Simen Mørdre.   

Finansielle høydepunkter i tredje kvartal 2008

  • Fortsatt svake finansmarkeder kombinert med et kort kvartal på grunn av sommerferien, resulterte i brutto tegning på 791 millioner kroner, sammenlignet med 3.109 millioner kroner for samme periode i 2007
  • Inntekter på 130 millioner kroner, sammenlignet med 305 millioner kroner for samme periode i 2007
  • Faste inntekter på 89 millioner kroner, med en dekningsgrad mot faste kostnader på 92 %
  • Driftsresultat på -32 millioner kroner, sammenlignet med 122 millioner kroner for tilsvarende kvartal i 2007
  • Kundemidler under forvaltning 87 milliarder kroner, opp 5 % fra 82 milliarder kroner ved utgangen av september 2007
  • Konsernet er solid og har en god netto likviditetsbeholdning på mer enn 400 millioner kroner

Fullstendig delårsrapport og presentasjon på engelsk finnes på www.acta.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

For kommentarer kontakt:
Simen Mørdre, konsernsjef - tlf. 908 68 562
Christian Tunge, finansdirektør - tlf. 450 65 850
Rune Wangsmo, informasjonsdirektør - tlf. 995 41 507

 

 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker