Den positive trenden fortsetter

  • Driftsresultat (EBIT) på NOK 10 millioner og kontantstrøm fra drift (EBITDA) på NOK 14 millioner i fjerde kvartal 2013, sammenlignet med EBIT og EBITDA på henholdsvis minus NOK 12 millioner og minus NOK 5 millioner i tilsvarende kvartal i 2012. For hele 2013 ble EBIT og EBITDA henholdsvis NOK 18 millioner og NOK 37 millioner, sammenlignet med henholdsvis minus NOK 56 millioner og minus NOK 33 millioner i 2012.
  • Konsernet leverer overskudd for første gang på fem år etter en omfattende snuoperasjon, og har forbedret driftsresultatet med NOK 74 millioner sammenlignet med 2012.
  • Agastikonsernet har nådd sin strategiske ambisjon om at faste inntekter skal dekke både de faste og de aktivitetsbaserte kostnadene på årsbasis.
  • Avkastning på hele 4 % i fjerde kvartal og 20 % på årsbasis for kunder som har investert i aktivaklassen Eiendom.
  • Egenkapital under forvaltning (EuM) har økt med NOK 6,2 milliarder til NOK 30 milliarder i løpet av 2013, og Agasti har ved utgangen av 2013 totalt NOK 57 milliarder under forvaltning.
  • Obligo Investment Management fullt etablert, og med operativ kontroll over porteføljer muliggjorde dette utdeling av 700 millioner kroner til Wealth Management-kunder i løpet av 2013.
  • Den positive trenden innenfor Wealth Management fortsetter. Kundetilfredsheten har økt gjennom 2013. Agasti fortsetter å styrke sin Wealth Management-plattform gjennom rekruttering av Jens Morten Wembstad som sjefstrateg i Navigea og inngåelse av strategisk samarbeid med Griff Kapital AS, begge som et ledd i å sikre økt verdiskapende investeringsrådgivning overfor kundene.

Agastikonsernet fikk et driftsresultat på NOK 10 millioner i fjerde kvartal 2013, sammenlignet med minus NOK 12 millioner i tilsvarende kvartal året før. Resultatet for 2013 ble NOK 18 millioner, sammenlignet med minus NOK 56 millioner i 2012. 2013 ble det første året med overskudd siden 2008 og betyr at en langvarig negativ trend er snudd.

- Den positive trenden fortsetter, og på årsbasis leverer vi overskudd for første gang på fem år, som er i tråd med de ambisjonene vi har kommunisert til markedet det siste året. Agastikonsernet har i 2013 forbedret driftsresultatet med NOK 74 millioner sammenlignet med 2012. Trendskiftet har kommet i et år med betydelig reorganisering, omstilling og etablering av ny forretningsmodell. Vi er fornøyde med den snuoperasjonen vi har gjennomført, men vi er på ingen måte i mål. Potensialet er stort innen alle våre virksomhetsområder, og vi skal fortsette å jobbe knallhardt hver eneste dag for å skape god lønnsomhet for både kunder, eiere og våre ansatte, sier administrerende direktør Jørgen Pleym Ulvness.

Innenfor segmentet Markets leverer Obligo Investment Management (Obligo), godt støttet av Agasti Wunderlich Capital Markets (AWCM) godt innenfor de ambisjoner Agastikonsernet har med tanke på å tiltrekke seg internasjonal institusjonell kapital og gjøre forretninger med anerkjente norske og internasjonale miljøer innen de bransjer Agasti har sin spisskompetanse.

- I løpet av fjerde kvartal har Obligo og AWCM tiltrukket seg betydelig interesse og kapital fra investorer i Midtøsten og i andre regioner, der både institusjonelle miljøer og formuende investorer ønsker å investere i prosjekter i vår regi. Dette er et direkte resultat av den unike kompetansen og det internasjonale investornettverket Obligo og AWCM besitter, som bidrar til attraktive og lønnsomme muligheter for kunder av Agastikonsernet, sier Ulvness.

Også i fjerde kvartal ble det gjennomført flere transaksjoner som er positive for kundene i form av verdistigning, bedret likviditet, redusert gjeld og/eller utbetalinger. I tillegg til salg av eiendommer i Sverige og en kjøpesenterportefølje i USA til en samlet verdi på NOK 2,3 milliarder, er det med kapital fra blant andre investorer i Midtøsten etablert et selskap som foreløpig har investert i eiendom i London for NOK 110 millioner med ambisjoner om å mangedoble investeringsbeløpet.

I annenhåndsmarkedet er det også en positiv utvikling, og totalt endte omsetningen på NOK 187 millioner i 4. kvartal og 700 millioner for 2013.

For segmentet Wealth Management fortsatte også den positive utviklingen, både resultatmessig og innenfor andre områder som compliance, forretningsprosesser og kostnadseffektivitet. Egenkapital under forvaltning (EUM) fra nye og eksisterende kunder økte i fjerde kvartal med NOK 660 millioner som betyr en total økning på NOK 3,7 milliarder i 2013. Avkastningen i aktivaklassen Eiendom var i 2013 på hele 19,9 % sammenlignet med mandatet på 9,0 %. Cirka 90 % av rådgivningskundene følger de til enhver tid gjeldende anbefalingene til Navigea Securities investeringsdirektør og hennes team. Kunder som investerer i kjerneutvalget for fond kunne i 2013 notere en avkastning på 20,5 %.

Den positive trenden innenfor Wealth Management fortsetter. Kundetilfredsheten har økt gjennom 2013. Agasti fortsetter å styrke sin Wealth Management-plattform gjennom rekruttering av Jens Morten Wembstad som sjefstrateg i Navigea og inngåelse av strategisk samarbeid med Griff Kapital AS, begge som et ledd i å sikre økt verdiskapende investeringsrådgivning overfor kundene.

Mest gledelig er det likevel å konstatere at kundene i både Norge og Sverige stadig blir mer fornøyde. Målinger utført i slutten av januar viser en samlet kundetilfredshetsindeks på 73 mens indeks på målinger av viljen til å anbefale Navigea til andre lå på 80. (Indeksnivåer over 70 er normalt å betrakte som bra, mens indeksnivåer over 80 er betraktet som meget bra). Navigea opplever en positiv trend sammenlignet med norske banker hvor kundetilfredsheten i henhold til ratingbyrået EPSI sank i 2013.

-De tilbakemeldinger vi har fått fra våre kunder gjennom målinger av kundetilfredsheten det siste halvåret er svært gledelige og står i kontrast til tilsvarende tilbakemeldinger de samme kundene ga i 2012. Fornøyde kunder er det sikreste beviset på at mye av det vi har gjort siden vi etablerte ny modell, nye rutiner og styrket kompetansen innen blant annet rådgivning, ledelse og compliance har vært riktig og nødvendig, fastslår Ulvness.

Som redegjort for i tredje kvartal mottok datterselskapet Navigea Securities en foreløpig rapport fra Finanstilsynet i oktober 2013 som inneholdt kritikk som følge av stedlig tilsyn i april 2013. Ledelsen i både Navigea og Agasti har tatt kritikken på største alvor og har som tidligere kommunisert foretatt omfattende grep og endringer. I desember 2013 sendte Navigea sitt tilsvar til rapporten til Finanstilsynet. Endelig rapport ventes i løpet av våren 2014.

Fullstendig delårsrapport på engelsk finnes på www.agasti.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør - telefon 906 67 877

Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør - telefon 900 90 470

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..