Ekstraordinær generalforsamling avholdt

Dato: 14. November 2016

Kategori: GENERALFORSAMLINGSINFO

Tittel: Ekstraordinær generalforsamling avholdt

--

Ekstraordinær generalforsamling i AgaTech ASA (tidligere Agasti Holding ASA) ("Selskapet") ble avholdt 14. november 2016. Alle vedtak ble truffet i samsvar med innkalling til generalforsamling og nominasjonskomiteens anbefaling, med unntak av at det ble vedtatt å endre Selskapets foretaksnavn til AgaTech ASA og ikke Actech ASA som foreslått. Kopi av generalforsamlingsprotokollen følger vedlagt denne meldingen.

I samsvar med nominasjonskomiteens anbefaling, består AgaTech ASAs styre nå av

Ola Røthe, styreleder (ny)
Hege Anfindsen, styremedlem (ny)
Cecile Grue, styremedlem (ny)

Kontaktperson:
CEO, Tore Viana-Rønningen (tlf: +47 911 08 693)

--

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker